Microsofts molntjänster hjälper dig i GDPR-arbetet

EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) kommer ställa höga krav på alla organisationers hantering av personuppgifter framgent.

 

Mathias Strand, Head of Legal at Microsoft Western Europe

Även om stora delar av det idag gällande regelverket i personuppgiftslagen (PUL) fortsätter att vara aktuellt så införs en rad nyheter. En viktig nyhet är att undantaget i PUL för s.k. ostrukturerad behandling försvinner, vilket gör att personuppgifter som behandlas i t.ex. e-post eller ordbehandlingsdokument kommer att börja omfattas. Kraven omfattar bl.a. rapportskyldighet till Datainspektionen vid incidenter och att de verktyg som används har s.k. inbyggt dataskydd. Sanktionsavgifterna höjs markant och det är relevant för alla verksamheter att se över sin datahantering och sina system.

På Microsoft har vi arbetat i många år med att bygga upp en robust portfölj av molntjänster som ska klara de allra högst ställda kraven på säkerhet och integritet. Vi har kunnat stoltsera med att vara först ut med många av de certifieringar och avtalsskydd som idag utgör fundament för globala molntjänster. Det borde därför inte förvåna någon att vi är långt framme i arbetet med GDPR och investerar ansenliga resurser för att inte bara säkerställa att vi själva uppfyller kraven, men också för att kunna hjälpa våra kunder i GDPR-arbetet.

Som kund till Microsoft kan du förvänta dig:

1. Teknik som uppfyller dina behov i förhållande till GDPR – du kan använda Microsofts breda molntjänstportfölj och partnernätverk för att möta GDPR:s krav.

2. Avtalsförpliktelser – vi står bakom ditt företag med de avtalsåtaganden som krävs. Microsoft bistår med GDPR-kompabilitet, aviseringar och säkerhetssupport.

3. Ta del av vår erfarenhet – vi delar våra erfarenheter för att du ska kunna dra nytta av och lära av vår GDPR-resa och våra anpassningar.

Microsofts officiella blogg ger vår Chief Privacy Officer Brendon Lynch en utförligare beskrivning av vårt GDPR-arbete och hur det hjälper dig som kund.

Besök gärna vår hemsida inom ämnet på Microsoft Trust Center website. Där finns även mer information kring hur Azure, Dynamics 365Enterprise Mobility + SecurityOffice 365 och Windows 10 hjälper ditt företag att möta kraven i GDPR.

För ytterligare information kontakta:
E-post: swedenpress@microsoft.com

Relaterade inlägg