Varför studerar inte fler europeiska kvinnor ämnen inom matematik, IT och teknik?

Enligt en ny undersökning, genomförd av Microsoft Research, är majoriteten av 11-åriga tjejer intresserade av teknik, men att intresset kraftigt avtar fram tills de fyllt 15 år. Undersökningen visar även att det finns möjlighet att vända den negativa trenden genom bättre förebilder, föräldra- och lärarstöd, praktisk erfarenhet och kunskap.

 

Under det senaste decenniet har sysselsättningen inom tekniksektorn i Europa ökat tre gånger snabbare än den totala sysselsättningen. Att främja flickors tidiga intresse för teknik och uppmuntra dem att göra karriär inom området kommer inte bara att skapa en bättre grund för nästa generation, det kommer även ha en positiv inverkan på den europeiska ekonomin. Om vi ​​hade lika många kvinnor som män inom tekniksektorn hade EU:s årliga BNP ökat med över 9 miljarder euro.

Det är allmänt känt att flickors intresse för tekniskt tunga ämnen börjar avta när de kommer upp i tidiga tonåren. Men fram tills nu har vi inte känt till den exakta ålder när förändringen sker, eller förstått skälen till varför. Detta är vad Microsofts senaste studie har som syfte att ta reda på.

Undersökningen visar att dagens unga europeiska kvinnor är eniga om att deras generation är den första där andelen kvinnor och män kommer vara jämt fördelade med lika villkor inom alla områden i samhället. Trots detta var det endast 42 procent som ville göra karriär inom teknik- och IT-branschen. Paradoxalt nog uppgav hela 59 procent att de skulle kännas tryggare att göra karriär inom teknik och IT om de visste att fördelningen mellan män och kvinnor redan var jämn.

Vad skulle locka fler tjejer till IT-branschen?

Undersökningen visade på fem viktiga drivkrafter som påverkar flickors intresse för tekniska ämnen. I prioriteringsordning:

  1. Se kvinnliga förebilder inom olika tekniska områden.
  2. Att få praktiska erfarenheter och praktiska övningar inom teknik, IT och matematiska ämnen.
  3. Vikten av att ha lärare som uppmuntrar dem att fullfölja studier inom dessa ämnen.
  4. Lära sig mer om verkliga scenarier och situationer som visar vad man kan göra med kunskapen.
  5. Känna en övertygelse om att män och kvinnor behandlas lika inom branschen.
Inte lika överallt

Undersökningen visar tydligt att flickors attityder till teknikrelaterade ämnen varierar från land till land. På vissa ställen är förtroendet för sin egen tekniska kunskap ett stort hinder, medan det i andra länder är avsaknaden av förebilder som håller unga kvinnor borta från branschen. Det är uppenbart att det inte finns en lösning på problemet. Lösningarna måste vara lokalt anpassade då siffrorna skiljer sig inom Europa:

  • 70 procent av de brittiska tjejerna uppgav att de skulle ha självförtroende nog att satsa på en karriär inom teknik och IT-branschen om de visste att män och kvinnor var anställda på lika villkor. Som jämförelse uppgav under hälften (48 procent) av de franska tjejerna samma sak, och endast 29 procent av dem övervägde att satsa på en karriär inom teknik.
  • 33 procent av tjejerna i Tyskland känner att all marknadsföring till att studera teknik är riktad mot killar. I Finland uppgav endast 17 procent av de tillfrågade tjejerna att de hade samma uppfattning.
  • I Ryssland startar flickors intresse för teknik och vetenskap ett år tidigare än i alla andra länder, runt 10 år.
  • 61 procent av italienska tjejer upplever att de har tillräckligt med inspirerande förebilder, medan bara 34 procent av holländska flickor känner likadant.
  • 34 procent av unga kvinnor i Polen upplever att deras lärare pratar om och uppmuntrar dem att studera och intressera sig för tekniska ämnen. I Storbritannien ligger motsvarande siffra på 50 procent.

Fler insikter och siffror från undersökningen hittar ni här.

Hur ser det ut i Sverige?

Andelen kvinnliga studenter på de tekniska högskolorna i Sverige varierar mellan 30-50 procent (Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet samt Blekinge tekniska högskola). Om man bortser från musik-, lärar- och vårdutbildningarna på Luleå tekniska universitet hamnar samtliga av de nämnda instanserna på en fördelning under 35 procent kvinnor och över 65 procent män (enligt statistik från Universitets- och Högskolerådet för höstterminen 2016).

År 2016 var andelen kvinnor inom IT-branschen 28 procent, en sänkning med nästan 4 procent jämfört med för 10 år sedan visar statistik från IT- och Telekomföretagen. En positiv trend är att andelen kvinnliga chefer och VD-positioner inom branschen har ökat sedan 2006, men det är fortsatt långt ifrån jämställt.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhuNoD24qXI&feature=youtu.be

 

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Microsoft Research i 12 europeiska länder (Belgien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Slovakien och Storbritannien) med 11 500 kvinnor i åldrarna 11-30 år.

Relaterade inlägg