Tips vid inköp av nya datorer till skolan

Tips vid inköp av nya datorer till skolan

Vad är en bra skoldator? Jerker Porat, lärinspiratör på Microsoft Sverige tipsar. 

Datorn är ett viktigt verktyg i undervisningen och det finns bättre och sämre alternativ, om man ser till hur den används och till vad. I mitten av april träffade jag några lärarkollegor och testade en dator jag tycker är optimal för skolan i olika undervisningssituationer, situationer jag själv undervisat i. Vi träffade även en elev som går i åk 5, för att höra hennes tankar kring en sådan här typ av dator. I filmen som vi spelade in under träffarna kan man se hur vi använde datorn.

En intressant detalj: På datorn i filmen, HP ProBook x360 Education Edition, sitter kameran i det övre högra hörnet på tangentbordet. Denna placering har tagits fram tillsammans med skolbarn. De tycker att det påminner om kameraplaceringen på en mobil när man ställer datorn på höjden och att det därför underlättar när man ska ta bilder eller filma.

Välj en dator som tål tuffa tag
Under en skoldag hinner en dator vara med om mycket, och därefter ska datorn titt som tätt med hem för att göra skolarbete, eller så ska den med på exempelvis en semesterresa. Datorn kan trilla ur elevskåpet om eleven varit en smula oförsiktig när man lagt in sakerna för att hinna med ut på rasten, eleven kanske sitter med datorn i knät i en trång skolkorridor på rasten (trots att man ofta inte får det enligt många avtal för elev-pc av ergonomiska- och ”trasig-dator”-skäl). Då är det viktigt att den är robust och hållbar (och snygg och smidig!), inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även för en hållbar miljö – datorn ska hålla över tid.

Välj en dator som har lång batteritid
En dator ska kunna användas i alla ämnen, för olika ändamål. Det fungerar inget vidare att ha en exkursion där hälften av elevernas datorer får slut på batteri mitt i skogen, eller när man ska leta geometriska figurer ”ute på stan”. Batteriet ska hålla, och då gäller det naturligtvis att ha möjligheter att ladda datorn under natten, antingen i hemmet eller med inbyggda laddningsmöjligheter i elevskåpen.

Välj en dator som har bra kamera
Att datorn har flera olika kameror är viktigt, så att eleven kan filma både sig själv när eleven berättar om hur hen löser ett matematiskt problem, tränar på ett tal i svenskämnet, gör ett matlagningsprogram på hem- och konsumentkunskapen eller dokumenterar moment i slöjden. Dessutom bör kameran ha så pass hög upplösning att man kan välja ut detaljer från en bild.

Om eleven exempelvis har tagit ett foto på en blomma, och vill förstora upp så man ser pistillerna ordentligt, visa korsstygn på ett broderi eller detaljer på en lerfigur skapad i bildämnet. I filmen ovan visar vi hur ett elevpar skulle kunna spela in en stryketräningsövning, för att sedan kunna analysera övningen ur ett biomekaniskt och effektivt perspektiv.

Välj en dator som kan användas både med tangentbord och som platta
När jag undervisade i mina ämnen (matematik, fysik, biologi och idrott/hälsa) använde jag just en sådan typ av dator vi ser i filmen, en 2-i-1. Ofta stod jag förstås vid katedern och ritade direkt på skärmen med min digitala penna, med datorn liggande på katedern och skärmen uppåt. Ibland satt jag även längst ner i klassrummet uppflugen på en bänk med datorn i knät och ritade. Det var intressant att se eleverna ur det perspektivet medan det jag pratade om och ritade dök upp på skärmen längst fram i klassrummet. Dessutom var det värdefullt att kunna gå omkring med datorn och hjälpa eleverna med att rita och visa på datorn.

Naturligtvis är mitt behov av ett riktigt tangentbord stort när jag gör mycket annat arbete som kräver att jag skriver längre saker, mejlar, skriver underlag för utvecklingssamtal – alltså ”vanligt” datorarbete. Att kunna växla mellan dator med tangentbord och platta ser jag som en stor fördel för såväl lärare som elever.

Välj en dator som fungerar tillsammans med en digital penna
Att ha en digital penna, som jag skrev om här ovan, är inte bara till stor hjälp för mig som lärare, utan naturligtvis även för eleverna. Det finns massor med bra exempel där pennan underlättar elevernas förmåga till lärande. Att använda en dator betyder inte att vi kastar pennan. Tänk er att kalkera ett ansikte, eller ett hjuldjur. Ta ett foto, lägg in fotot i OneNote och rita ovanpå fotot. När man är nöjd, dra bort fotot och det man ritat stannar kvar. Eller rita och animera olika matematiska formler i FluidMath med mera.

En annan viktig sak att tänka på angående pennan är man ska kunna vila handloven mot skärmen när man skriver eller ritar, får att få ett naturligt handhavande med pennan. Här finns lite mer information om hur en penna hjälper elevens lärande: Att skriva med digital penna stimulerar elevens hjärna och ökar i inlärningsförmågan.

Kontakta gärna mig om du har frågor kring skoldatorer, jag kommer gärna till er för en demonstration och inspiration kring IT i undervisningen utifrån egna och andras erfarenheter. Du hittar mig i Microsoft Educator Community och det går även bra att skicka mejl eller ta kontakt via Twitter @highonlion.

Jerker Porat
Lärinspiratör Microsoft Sverige

Relaterade inlägg