Kompis Sverige och Microsoft bygger nya vänskapsrelationer

Kompis_Sverige
Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland. Microsoft stöttar verksamheten Kompis Sveriges arbete att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Ny teknik kan hjälpa till att lösa de framtida utmaningarna kring segregation.

Sverige har en lång och omfattande historia av både utvandring och migration. Sedan 2011 har antalet personer som sökt sig till Sverige ökat kraftigt och varje år visar nya toppnoteringar. Trots att många människor erbjuds ett nytt hemland leder bristen på möten mellan nya och etablerade svenskar till segregation och exkludering. I maj 2013 bestämde sig Pegah Afsharian och Natassia Fry för att bemöta segregationsproblematiken och påbörja ett långsiktigt arbete för ökad integration. De startade verksamheten Kompis Sverige i syfte att bygga vänskapsrelationer mellan nya och etablerade svenskar och på sikt förebygga utanförskap i samhället.

”Det finns många integrationsprojekt som fokuserar på mentorskap, men vi saknade en jämlik plattform där etablerade och nya svenskar kan lära känna varandra på ett naturligt sätt”, säger Pegah Afsharian, en av grundarna till Kompis Sverige.

Med hjälp av intervjuer matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Under matchningsprocessen utgår man från intressen, personlighet och livssituation, allt för att få en lyckad matchning som förhoppningsvis kan leda till en långsiktig vänskapsrelation. När kompismatchningen är klar är kravet att kompisparet ska umgås i minst sex månader. Gemensamt för båda sökande är möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund, kultur och komma över språkbarriärer.

”Det är lätt att glömma bort sitt ansvar att inkludera nya svenskar i samhället. Samtidigt tycker de flesta av oss om att få nya kompisar. Hittills har Kompis Sverige matchat cirka 3 600 personer och 60 – 70 procent av våra kompispar fortsätter att umgås även efter programmets slut”, säger Pegah.

Teknik löser framtidens utmaningar

Kompis Sveriges har gått från att vara en liten verksamhet till att ha tusentals deltagare och stora samarbetspartners inom offentlig sektor, kommuner och svenskt näringsliv. I takt med att verksamheten expanderar är en utmaning att hantera den mängd av matchningsanmälningar som strömmar in. Förhoppningen är att tillsammans med Microsoft designa ett IT-system som ska underlätta matchningsprocessen för Kompis Sveriges deltagare och hitta nya affärsstrukturer för att möta det ökande intresset.

”Vi på Kompis Sverige har märkt att teknik påverkar vårt arbete och hjälper oss att möta vår vision att skapa fler möten”, säger Pegah.

Kompis_Sverige_Akalla
Kompis Sverige på Microsofts huvudkontor i Akalla för att umgås och spela Xbox

Sedan samarbetet inleddes har Microsoft bistått med utvecklare och kompetens som ska hjälpa organisationen att utveckla plattformen, fri tillgång till Office 365 och anordnat olika sociala aktiviteter för Kompis Sveriges deltagare.

”Mångfald och ett inkluderande samhälle är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Vi är glada och stolta att kunna stötta Kompis Sveriges arbetet för ett mångkulturellt samhälle. Med hjälp av teknisk innovation vill vi hjälpa Kompis Sverige att nå ut till fler deltagare”, säger Daniel Akenine, säkerhetschef och ansvarig för Microsoft Sveriges CSR- och filantropiinitiativ, National Plan.

Om samarbetet
  • Microsoft lånar ut sina lokaler i Akalla till Kompis Sverige för sociala evenemang.
  • Microsoft sponsrar Kompis Sverige med Office 365.
  • Microsofts anställda uppmuntras att bli kompis hos Kompis Sverige.

Lär dig med om Kompis Sverige och få en ny kompis på deras hemsida.

Relaterade inlägg