Microsoft inleder mångfaldssamarbete med Mitt Liv 

I oktober 2017 inledde Mitt Liv och Microsoft ett nytt samarbete för ökad mångfald inom svensk IT-sektor. Syftet är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad, vilket bland annat sker via Mitt Livs mentorskapsprogram.

Under hösten inleder det sociala företaget Mitt Liv ett samarbete med Microsoft. Samarbetet lyfter Mitt Livs arbete att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mitt Liv är övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs och därför fokuserar samarbetet bland annat på nätverkande och utbyte i ett adept- och mentorskap.

”På Mitt Liv vill vi samarbeta med företag och organisationer som långsiktigt vill vara med och skapa framtiden och utvecklas tillsammans med oss genom engagemang och innovation. Vi är därför otroligt stolta över samarbetet med Microsoft och glada över vad vi kommer skapa tillsammans för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Att få Microsofts förtroende i frågorna vi brinner för är för oss en stor bekräftelse på att vi är på rätt väg framåt”, säger Sofia Appelgren, Mitt Livs grundare.

Från och med våren 2017 och ett år framåt kommer Microsoft vara en del av Mitt Livs mentorskapsprogram, Mitt Livs Chans. Mitt Livs Chans är en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft från utlandet. Programmet ger Microsofts medarbetare möjlighet att bli mentorer åt nyanlända akademiker som söker arbete med matchande kompetens.

Mångfald är en förutsättning för att Microsoft ska kunna erbjuda en engagerande och utvecklande arbetsplats. En arbetsplats som ger utrymme för olika kulturer och erfarenheter driver innovativt tänkande, något som är grundläggande för Microsofts verksamhet. Det finns inbyggt i vårt DNA att ge tillbaka till samhället och våra medarbetare bidrar ofta och generöst med både tid, expertis och kunskap till ideella initiativ för att skapa mer mångfald och nya möjligheter. Vi ser stort värde i samarbetet med Mitt Liv och ser fram emot att följa adepternas och mentorernas utveckling”, berättar Helena Sjöberg, HR-ansvarig på Microsoft Sverige.

Microsoft Sveriges ledningsgrupp tillsammans med Mitt Livs grundare, Sofia Appelgren.
Om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Läs mer på www.mittliv.com

För mera information, kontakta:

Laras Piniji, kommunikationsansvarig Mitt Liv, 072 334 7687, laras.piniji@mittliv.com

Kontaktperson Microsoft, 08 410 455 56, swedenpress@microsoft.com

Relaterade inlägg