Att omkoda Röda Korset

Tänk dig att du är sjuk. En sjukdom sprids runtomkring dig och den information som skulle kunna hindra att situationen eskalerar går inte att komma åt. Trots alla medicinska framsteg och en allt mer sammankopplad värld är detta en mardröm som alltför många människor drabbas av idag.

Problemet är särskilt tydligt i utvecklingsländer. Att låsa upp data till förmån för vetenskap och medicin är en av de kvarvarande stora tekniska utmaningarna. När en koleraepidemi började en dödlig marsch över Sierra Leone 2012 innebar till exempel den pappersbaserade datainsamlingen på marken att informationsdelning och trendanalyser gick långsamt och var inexakt. När teknik redan hjälper till att få mirakel att ske på så många platser, hur kan vi då hacka befintliga protokoll för att se till att möjligheten att rädda liv aldrig begränsas av brist på åtkomst till data?

Anine Kongelf, koordinator för samhällsbaserad övervakning (CBS) inom katastrofhanteringsenheten vid norska Röda Korset förklarar: ”Vi vet att det är enkelt att samla in data under epidemier. Svårigheten är att ha ett system som gör den användbar och något man kan agera utefter. Vi har tittat på att utveckla egna lösningar, men det har vanligen blivit alltför kostsamt för att uppnå den globala skala vi behöver.”

Röda Korset har alltid fått generöst stöd från 17 miljoner volontärer runtom i världen, men har aldrig försökt utnyttja volontärernas tekniska expertis för att bemöta teknikbehoven. ”Vi har frågat oss själva hur vi skulle kunna använda denna kunskap och kompetens för att i slutändan dra nytta av våra volontärer för att utveckla ny teknik”, tillägger hon.

Anine Kongelf, CBS-koordinator inom katastrofhanteringsenheten vid norska Röda Korset

Svaret kom i form av ett kodningsevenemang, Codeathon, där anställda och frivilliga från teknikföretag i Norge samlades på Röda Korsets huvudkontor i Oslo en regnig dag i slutet på september. En av dem var Bjørn Fossan Rasmussen, en 36-årig utvecklare med högre befattning från Tradesolution AS. ”Jag har skänkt pengar till Röda Korset, men aldrig bidragit med min kunskap. Här såg jag en möjlighet att för första gången hjälpa till genom mitt yrke”, förklarar han.

Eva Turk, forskare med högre befattning vid DNV GL, ett företag inom kvalitetssäkring och riskhantering, hörde om Codeathon på sociala media och tvekade inte att delta. ”När jag tänker på digital transformation tänker jag på hur vi kan skapa sådant som verkligen behövs, istället för att skapa dem för sakens skull − det var första gången jag var i en miljö där jag kunde se att saker skapades med syftet att göra vår värld till en bättre plats”, säger hon.

Eva arbetar inom sjukvården och har egen erfarenhet av hur samarbete kan göra skillnad. ”För mig var den största lärdomen att se hur många frågor man behövde ställa innan man arbetar på en lösning. Den viktigaste frågan var: ‘Hur kan vi sätta oss in i fältarbetarnas situation?’”

Här kom Thomas Lahnthaler in, teamledare för Röda Korsets enhet för akutinsatser i Bangladesh, som satte igång det två dagar långa Codeathon-evenemanget – dock på distans. Hans budskap var tydligt − mobiltelefoner innebär begränsningar och tillförlitligt internet på fältet var inte ett alternativ, vilket är en hård verklighet som vi ofta missar.

Volontärer använder SMS-teknik för att rapportera sjukdomar

Med SMS kan Röda Korset överbrygga den digitala klyftan. Strukturerade meddelanden i form av numeriska koder innebär att fältarbetare som inte kan läsa eller skriva ändå enkelt kan rapportera misstänkta sjukdomsfall till andra. Teamet såg en möjlighet att använda teknik i analyssyften och med hjälp av denna data skapa varningar och automatisk feedback som sprids till hela samhället.

Einar Ingebrigtsen, Principal Technical Evangelist på Microsoft, erbjöd en osannolik lösning – utveckling med öppen källkod. Inför Codeathon talade Einar med Richard Campbell, en av Microsofts regionala chefer och Most Valued Professional (MVP) som grundade Humanitarian Toolbox i december 2012 – en organisation som skapats för att låta utvecklare runtom i världen bidra med sin kompetens för att organisera katastrofhjälp genom att bygga programvara med öppen källkod. Samhällsbaserad övervakning (CBS) ingår inte i Toolbox, men tidigare användarfall gjorde att teamet kände sig säkra på att öppen källkod kunde vara lösningen.

Einar Ingebrigtsen, Principal Technical Evangelist på Microsoft

Så tillsammans började Röda Korset, utvecklare och volontärer skapa en ny algoritm för att samla kodade SMS-meddelanden från volontärer under kriser, så att de skulle kunna maximera informationsflödet. Och teamet gör framsteg. Ett skalbart globalt SMS-system utvecklades av en av medlemmarna i projektteamet − Kristian Ravndal − vars vanliga jobb handlar om att bygga SMS-system för affärsbruk. Denna infrastruktur kommer att utgöra en del av den första distributionen som samlar SMS-meddelanden i molnet.

Att flytta data till molnet gör den tillgänglig för alla närsomhelst, och om de kan få det att fungera kan det rädda tusentals liv nästa gång en epidemi hotar att sprida sig. Teamet har nu definierat det viktigaste som behövs för att skapa en tidig prototyp (eller ”minsta möjliga produkt” på utvecklarspråk), som de arbetar för att lansera i början av 2018.

Forskaren och nobelpristagaren Sir Richard Timothy Hunt sa en gång: ”De allra största framstegen har gjorts genom samarbete.” Att minimera konsekvenserna av sjukdomsepidemier kan verka vara en skrämmande, krävande och svår uppgift, men norska Röda Korset är ett bevis på att uttalandet stämmer. Genom samarbete och teknik har organisationens volontärer gjort framsteg i hur vi hanterar sjukdomsepidemier.

Om du vill veta mer om hur du bidrar med din tekniska kompetens för Röda Korset, kan du gå till https://github.com/IFRCGo/cbs och delta i projektet!

Relaterade inlägg