AI kan göra Sverige mer tryggt och hållbart

Under tisdagen den 5 december hade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson möte med Jean-Philippe Courtois, Executive Vice President and President, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations. Utgångspunkten för diskussionen var hur digital transformation och Artificiell Intelligens kan bidra till att nå målen för regeringens digitaliseringsstrategi.

Under samtalet diskuterades behovet av att fortsätta dialogen kring ämnen som AI och demokrati/säkerhet, fördelar med digital transformation för hållbara och gröna lösningar och initiativ för att öka digitala färdigheter och kunskap.

AI blir alltmer centralt inom digitaliseringen och kommer de närmaste åren att förändra både arbetslivet och våra sätt att leva. Jag uppskattar därför möjligheterna att diskutera utvecklingen och de politiska effekterna av AI med företrädare för Microsoft liksom med andra företag som idag leder förändringsarbetet och forskningen på området. Min utgångspunkt är att politiken måste vara mer delaktig i den snabba samhällsförändring som digitaliseringen innebär”, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

”Sverige har en framskjuten position när det gäller att utnyttja digitaliseringens fördelar inom områden som skola och hälsa och sjukvård. Det var mycket givande att idag diskutera Sveriges fortsatta utveckling med bostads- och digitaliseringsministern och vi ser fram emot att fortsätta dialogen om hur vi använder AI för att göra det möjligt både individer och organisationer i Sverige och utomlands att uträtta mer”,  säger Jean-Philippe Courtois.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Strand, Chefsjurist på Microsoft i Västeuropa, mathias@microsoft.com, 073 408 5688

Relaterade inlägg