Microsoft och Kodcentrum bjöd in till Påsklovshackathon

2018-04-03 14.47.23 kopia
Tisdag den 3 april anordnade Microsoft och den ideella föreningen Kodcentrum ett påsklovshackathon för barn och föräldrar i Akalla. Totalt deltog ett trettiotal barn och föräldrar från hela Stockholm. Under dagen lärde de sig mer om digitalt skapande och säkerhet online.

Under påsklovet bjöd Microsoft och Kodcentrum in till ett påsklovshackathon i Microsofts lokaler i Akalla. Tillsammans med volontärer från Kodcentrum och Microsoft lärde sig barn från Stockholmsområdet mer om digitalt skapande. På plats var även Kodcentrums volontärer Mireya Anderhag, 13 år, och Marlowe Fulton, 14 år. De är båda medlemmar i Kodcentrums Advisory Board som består av fem medlemmar mellan 12-14 år, som vill inspirera och stötta andra barn som delar programmeringsintresset. Förutom att vara volontärer fungerar de som bollplank för att testa och utveckla innehåll på Kodcentrums sajt Kodboken.se, en digital plattform som introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande.

På programmet stod programmering, en introduktion till Scratch, Minecraft och Micro:Bit samt datalogiska lekar. Syftet var att ge barnen en inblick i hur man skriver kod och pratar med datorer.

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Därför är introduktionsdagar, som det här hackathonet, viktiga för att väcka barns intresse och öka förståelsen för vad man kan skapa med kod”, säger Ronnie Schmidt, generalsekreterare för Kodcentrum.

Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft, föreläser om att surfa säkert.
Från digitalt skapande till att surfa säkert

För föräldrarna låg säkerhet online i fokus. Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft, höll i en föreläsning om att surfa säkert. Statistik som finns tillgänglig via nätverket Surfa Lugnt visar att 78 procent av alla 9 – 12 åringar har en egen smartphone. Den vanligaste aktiviteten för ungdomar mellan 13 – 18 år är just sociala medier.

”Internet är en naturlig del av ungas vardag och användarna blir allt yngre och yngre. Eftersom de unga är på nätet behöver vi vuxna också vara där”, säger Joke Palmkvist.

Andelen barn som utsatts för så kallad nätmobbning eller kränkningar online är dock relativt låg. Ca 83 procent menar att de inte utsatts för hat eller mobbning på nätet. I de fall där nätmobbning förekommer handlar det ofta om kränkningar i barn och ungdomars miljö som flyttar ut i sociala medier.

”Barn och unga rör sig snabbt på nätet och hittar nya appar. Det är viktigt att vara en ansvarsfull vuxen och vara närvarande i ditt barns vardag på nätet. Prata om sociala medier och om nätet precis som du frågar vad som hänt i skolan”, säger Joke.

Fyra tips kring barnsäkerhet online
  • Prata om nätet – gärna varje dag. Man kan till exempel fråga vilka typer av tjänster ditt barn har installerat på mobilen.
  • Lär dig själv! Surfa runt på olika ungdomssidor. Ta reda på hur du gör om du behöver anmäla något.
  • Sätt upp gemensamma regler. Diskutera vad som är okej att publicera på nätet och sociala medier.
  • Var en bra förebild. Reflektera över ditt eget användande av nätet och sociala medier.

Fler rekommendationer om ungas nätvardag finns på Surfa Lugnt.

För mer information kontakta:
Sanna Filipsson, kommunikatör Kodcentrum, sanna@kodcentrum.se.
Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft, joke.palmkvist@microsoft.com.

Relaterade inlägg