Digitaliseringen av vården en av våra hjärtefrågor – rapport från Vitalis

Den 24 till 26 april hölls årets Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg – Nordens ledande konferens kring e-Hälsa där aktörer från kommuner och landsting, myndigheter, företag och akademin samlas för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Inför Vitalis bjöd Microsoft in till ett HoloLens-event. Under detta event presenterade Dr. Simon Kos vad som händer inom Artificiell Intelligens (AI) och Mixed Reality (MR) utanför Sverige samtidigt som han placerade ett pulserande holografiskt hjärta ovanför publiken. Demonstrationen av nästa generation holografiska möten genom lösningen HoloMeeting visade tydligt på skillnaden mellan Virtual Reality och MR. 

Microsoft var på plats med flera av våra samarbetspartner. I vår monter fick vi möjlighet att uppleva många givande möten och diskussioner. Som till exempel när socialminister Annika Strandhäll kom förbi och diskuterade möjligheterna med maskinlärning och AI för att effektivisera flöden på Sveriges akutmottagningar med KenSci.  

Vitalis-konferensen har gett oss mycket ny energi till att fortsätta driva digitaliseringen av vården framåt med hjälp av bland annat AI och MR. Vi hoppas att vi bidragit till nya tankar och insikter kring digitalisering, AI och MR inom vården.  

Ola Fagerström demonstrerar Microsoft HoloLens på Vitalis-konferensen. Fotograf Anna Sigvardsson. Bilderna är hämtade från Vitalis pressrum.
Låt oss fortsätta samtalet! 

Många samtal under Vitalis handlade om hur modern teknik kan hjälpa till att adressera de utmaningar vi ser i längre vårdköer, bemanningsfrågor på sjukhusen samt hantering av den åldrande befolkningen. Tydligt är att det behövs ett ekosystem av modern och innovativa samarbetspartners för att lösa utmaningarna samt sätta patienten än mer i centrum. Vi delar några tips här: 

Summering av våra samarbetspartner på Vitalis

Dialogerna i vår monter kretsade i huvudsak runt fyra grupper av frågeställningar: 

  • Hur engagerar vi patienten? WarOnCancer och Innofactor visade upp nya sätt att engagera patienter, anhöriga och vårdpersonal på helt nya sätt. 
  • Hur stärker vi vårdteamen? Sigma visade upp en lösning som helt förändrar det sätt som planering och beslutsfattande genomförs runt det multi-disciplinära mötet. 
  • Vad kan data och AI gör för att effektivisera patientflöden? KenSci och KPMG visade upp färdiga lösningar som realiserar dessa möjligheter med AI.  
  • Hur skapar vi bättre förutsättningar för kroniker att genomföra egen vård i hemmet? ImagineCare visade upp sin lösning som möjliggör en uppkopplad vård från hemmet.  

För mer information och frågor kontakta:

Mathias Ekman, Director Industry Solutions inom Microsoft Western Europe, maekman@microsoft.com

Relaterade inlägg