En lösning som bekämpar allergier i Europa

Du har varit i din lokala matbutik i över en timme, men du har inte kommit förbi första hyllan än.

Andra i butiken tror kanske att du är överdrivet hälsomedveten, eftersom du lusläser varje innehållsförteckning för att ta reda på näringsinnehållet, men du vet att detta är värt tiden det tar.

Om du eller någon nära dig lider av en allvarlig form av allergi – som antingen orsakas av livsmedel, djur eller pollen – vet du hur det är att leva med stressen av att plötsligt drabbas av ett astmaanfall, en anafylaktisk chock eller att till och med kunna dö. Antalet dödliga reaktioner är tack och lov få, men rädslan är ändå stor bland de 150 miljoner européer som är allergiska. Än värre beräknas upp till 235 miljoner européer vara allergiska år 2025, vilket gör allergi till den vanligaste kroniska sjukdomen på kontinenten.

Europeisk klassificering, märknings- och förpackningsstandarder är några av de striktaste i världen. Men modern livsmedelsproduktion är en komplex verksamhet och globala leveranskedjor innebär att tillverkare fortfarande inte kan garantera att det inte finns små spår av allergener såsom mjölk, ägg eller nötter i deras produkter.

Så hur kan vi hantera problemet och köpa mat med en känsla av trygghet, för att uppfylla vårt grundläggande mänskliga behov – att äta?

Greiner Packaging, en av Europas ledande förpackningstillverkare, revolutionerar nu produktionsprocessen för förpackningar för att bekämpa livsmedelskontaminering. Det Österrikebaserade företaget utvecklade en ”multi-barriärteknik” (MBT) som skyddar till exempel barnmat, färdigrätter och djurfoder samt populära kaffekapslar. MBT har utformats för att skydda innehållet i livsmedelsförpackningar från extern påverkan och hålla produkterna färska utan tillsatts av potentiella allergiutlösande konserveringsmedel.

Dessutom är denna process helt automatiserad, kontaktfri och ständigt övervakad av ett system med flera kameror från början till slut. Genom att inhämta och analysera de data som genereras i Microsoft Azure och processas med hjälp av artificiell intelligens, kan Greiner också hitta mönster och förutsäga potentiella misstag i tillverkningscykeln, minimera risken för mänskliga fel, eliminera kontaminerade eller avvisade produkter så att de inte kommer in i leveranskedjan och säkerställa bättre kvalitetskontroll på sina 19 anläggningar världen runt.

Trots de nya ”kontaktfria” produktionsprocesserna – där inga anställda exponeras för produkterna – ser många tillverkare ändå mänsklig personal som en central del för verksamheten. Men en vanlig orsak till korskontaminering är personalens kläder, som lätt plockar upp och sprider bakterier och allergener runtomkring i fabriken.

För att hjälpa företag att övervinna denna utmaning använder Europas största textilserviceföretag, det Helsingforsbaserade Lindström som bedriver verksamhet på 24 marknader i Europa och Asien, radiofrekvensidentifiering (RFID) i form av spårningstaggar som fästs på deras arbetskläder för att bibehålla hygienen inom hela livsmedelsproduktionen. Denna data lagras i Microsoft Azure och gör att fabrikschefer kan övervaka och analysera arbetsklädernas livscykel för att förstå var och hur ofta ett plagg har använts, tvättats och lagats.

Ett annat exempel är Atria – ett av de ledande livsmedelsföretagen i de nordiska länderna, Ryssland och Baltikum – som spårar plats- och bärhistorik för över 30 000 plagg för att säkerställa att deras över 2 500 produktionsanställda har rena arbetskläder att ta på sig vid början av sitt skift och att inga kontaminerade kläder kommer in på anläggningen.

Trots detta krävs det bara ett litet spår av ett ämne för att utlösa en allvarlig och potentiellt livshotande anafylaktisk chock. Visst är det bra praxis för livsmedelstillverkare att vara extra försiktiga och inkludera en allergivarning på etiketterna om att produkterna ”kan innehålla” en viss ingrediens, men hur kan de förhindra att de allra minsta allergenerna kommer in i produktionslinjen?

Det är inte lätt att hitta en nål i en höstack, men Bühler Group, som levererar lösningar till några av världens största beredare och tillverkare av livsmedel, tar detta till nästa nivå. De har utvecklat en teknik för att hitta toxiner i ett enda kontaminerat majskorn bland tusentals andra. Ett sådant toxin är aflatoxin, ett gift som skapas av mögelsvamp som växer på livsmedel när de lagras i fuktiga och varma utrymmen. Det kan orsaka levercancer och att miljoner barn stannar i växten. Tillsammans med Microsoft utvecklade Bühler en ny smart sorteringsteknik som använder molnbaserad optisk analys i realtid för att identifiera och sortera bort majskorn som kontaminerats med aflatoxin – vilket bidrar stort till miljoner människors hälsa.

Tillbaka i matbutiken, efter att ha läst innehållsförteckningen i flera minuter, bestämmer du dig till slut för att det är dags att gå vidare till nästa hylla. När du går runt hörnet undrar du om det någonsin kommer en dag när du inte längre behöver tveka kring varje sak du tänkt köpa. För varje dag som går kommer vi närmare målet, tack vare att Europas livsmedelstillverkare kombinerar mänsklig kreativitet med teknisk innovation, så att miljoner allergiker kan handla säkert och äta gott utan att oroa sig. Till det säger vi: ”smaklig måltid!”

 

Relaterade inlägg