Microsoft tar ett inifrån-och-ut perspektiv på employer branding

Microsofts projektgrupp delar sina erfarenheter om employer branding
20 års arbetslivserfarenhet eller purfärsk på jobbet? På Microsoft vet man att alla kan bidra till att skapa en nytänkande arbetsplats. Våren 2017 drog projektet ”Sveriges attraktivaste arbetsplats” igång med syftet att attrahera ny talang till bolaget. Bakom projektet står en grupp medarbetare från olika delar av organisationen.  

Det råder inga tvivel om att techbranschen är en het aktör på den svenska arbetsmarknaden. Svenska startups som Spotify och Klarna toppar listorna över innovativa bolag och lockar både nyexaminerade och erfarna talanger. Hur ställer sig ett 30-årigt globalt företag som Microsoft till den nya konkurrensen? Jo, man tar ett eget grepp om företagets lokala arbete med att attrahera och behålla talang. 

Under våren 2017 startade Microsoft ett internt projekt som kom att kallas ”Sveriges attraktivaste arbetsplats”. Idén om projektet föddes ur dåvarande vice vd ombytta mentorskap med en trainee i Microsofts MACH-program.  
Projektet föddes ur en vilja och nyfikenhet kring vad som motiverar våra medarbetare. Vi ville sätta fingret på vad som gör Microsoft i Sverige unikt. Vi som jobbar på Microsoft tycker att det är ett fantastiskt bolag med otroliga utvecklingsmöjligheter. Men utan strategi och ett tydligt budskap är det lätt att bli spretiga och försvinna i mängden, säger Rebecka Andreasson, Communications Manager på Microsoft.

Microsoft projektgrupp samlas för att prata om projektet
Projektgruppen inledde sitt arbete i mars 2017. Från höger: Peter Wästvind, Setareh Seydalzadeh, Ida Bohlin, Måns Barklund, Johannes Vesslén Weijler och Rebecka Andreasson
Microsoft vill växa som talangmagnet  

Talang är ofta ett nyckelbegrepp inom employer branding. Projektet på Microsoft har handlat om att utöka förståelsen för hur bolaget ska behålla och attrahera talang. Målet är att växa som talangmagnet och sätta Microsoft på kartan som Sveriges attraktivaste arbetsgivare.
– Som ett av världens största företag och välkända varumärke är det lätt bli bekväm. Men på Microsoft väljer vi att aldrig stå stilla, säger Joacim Damgard, vd på Microsoft i Sverige. Vi ser det här projektet som en möjlighet att själva utvärdera varför våra medarbetare i Sverige har sökt sig till oss och vad som motiverar dem att stanna kvar. Vi vill veta hur vi kan bli ännu bättre helt enkelt.

Projektgruppen består av sju personer i olika åldrar och roller på företaget, både kvinnor och män. Vissa har arbetat på Microsoft i över 20 år och andra i knappt ett år. Tanken med projektgruppen har varit att lyfta olika kompetenser och engagera olika delar av företaget.
– Projektgruppen representerar företaget och involverar kollegor från sälj, marknad, kommunikation och traineeprogrammet. Alla har bidragit med sina erfarenheter. Den stora variationen på medlemmarna i projektgruppen har både utmanat vårt arbete men också stärkt resultatet, berättar Rebecka.

En inifrån-och-ut strategi 

Gruppen har baserat sitt arbete på interna data från Microsoft i Sverige och globalt. En intern analys av trivsel, mångfald och ledarskap har tillsammans med en omfattande omvärldsanalys lagt grunden för fyra huvudbudskap. Varje budskap bygger på styrkor som gör Microsoft till en unik spelare på arbetsmarknaden. 

Projektet har mynnat ut i workshops tillsammans med ledare och medarbetare. 12 interna ambassadörer har identifierats i syfte att lyfta de fyra huvudbudskapen internt. Ambassadörerna delar dessutom sina tankar i filmer som producerats för både internt och externt bruk.
– Projektgruppen har arbetet mycket med att implementera arbetet internt. Många av våra medarbetare vet till exempel inte att Microsoft är koldioxidneutrala sedan 2012. Nyckeln till att nå ut i organisationen har varit att skapa interna ambassadörer och få med sig den svenska ledningsgruppen, fortsätter Rebecka.

It och framtidens arbetsmarknad  

Digitalisering och it är ett hett ämne, både i samhället och på arbetsmarknaden. Redan idag är bristen på it-kompetens stor både i Sverige och Europa. En undersökning från IT&Telekomföretagen visar att den digitala sektorn kommer att sakna över 70 000 experter redan år 2022. Trots ökande konkurrens är Microsoft ett bolag som håller sig relevant på den globala marknaden. Financial Times Global 500 lista över börsnoterade bolag med störst marknadsvärde visar att Microsoft har rankats bland topp 5 i över två decennier.

Microsoft är enligt mätningen ”Företagsbarometern” en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare bland it- och datastudenter. Det är något som projektgruppen anser motiverar de egna medarbetarna och det som gör Microsoft till mer än bara en arbetsplats. Det kan röra sig om att företaget har en hög andel kvinnliga chefer och idag ligger 25 procent över branschindex.  
Vår kultur präglas av energi, självledarskap och tillit. Just tillit och självledarskap gör det möjligt för oss att initiera interna projekt och lägga fullt ansvar på våra medarbetare, säger Joacim Damgard. Projektet är en stor satsning internt hos oss och har kommit att genomsyra ledningsgruppens och företagets arbete i Sverige. Både nu och i framtiden.

För mer information kontakta Johanna Snickars, Kommunikationschef Microsoft i Sverige, swedenpress@microsoft.com

 

Relaterade inlägg