Microsoft och Mitt Liv samarbetar för nya vägar till jobb

Att vara ny i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden är utmanande. Det tar i snitt sju till nio år för en person som invandrat till Sverige att komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Microsofts samarbete med Mitt Liv ämnar främja en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Här följer en tillbakablick sedan samarbetets start.

Uppgifter från Svenskt Näringsliv visar att 70 procent av alla jobb förmedlas via kontakter, en utmaning för den som ännu inte är etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt visar en studie från McKinsey & Company att företag med hög mångfald på ledande positioner har enklare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och dessutom 30 procent högre sannolikhet att ha en ekonomisk avkastning över industrimedianen.

Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för en mer inkluderande arbetsmarknad i Sverige, är övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs. Hösten 2017 inledde Mitt Liv och Microsoft AB ett samarbete för att bidra till en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Helena Sjöberg, HR-ansvarig på Microsoft Sverige, delar sin syn på vad mentorprogrammet har medfört.
– Samarbetet med Mitt Liv har bidragit med många nya erfarenheter och lärdomar. Vi har fått med oss tankeväckande idéer att använda internt i Microsofts fortsatta arbete för ökad mångfald. Jag blir ödmjuk inför de utmaningar som möter personer ute på arbetsmarknaden, säger Helena Sjöberg, HR-ansvarig på Microsoft Sverige.

Genom Mitt Livs Chans mentorskapsprogram har tio Microsoftmedarbetare getts möjlighet att vara mentorer åt nyanlända akademiker som söker arbete med matchande kompetens. Mentorskapskapsprogrammet har även inkluderat nätverksträffar, utbildningstillfällen samt ett företagsbesök hos Microsoft i Akalla. Mentorerna ser tillbaka på en berikande och lärorik tid där de har knytit värdefulla kontakter med Mitt Livs adepter och sett dem nå framgång i sitt jobbsökande.
– Vi ser inte vårt deltagande i Mitt Liv som en isolerad satsning utan det är en viktig byggsten i vårt allmänna förbättringsarbete i att öka förståelsen mellan individer och grupper. Jag ser fram emot att fortsätta bygga tillit internt på Microsoft och använda den innovationskraft som våra medarbetares olika tänk och erfarenheter möjliggör, avslutar Helena.

Om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Läs mer på www.mittliv.com

Relaterade inlägg