Etik och moral – viktig aspekt för framtidens AI

Artificiell intelligens (AI) är på många företags agenda just nu. Men även under Almedalsveckan är AI ett hett ämne som diskuteras friskt vid flera seminarier. En digital transformering på stark frammarsch, men hur får vi den digitala framtiden mer etisk? Microsofts svenska teknik och säkerhetschef Daniel Akenine stod som värd och avhandlade etik och moral inom AI på Microsofts seminarium under tisdagen.

När Peter Eriksson, Anna Felländer, Anders Ekholm och Rebecka Cedering Ångström under tisdagen diskuterade framtidens AI var den etiska aspekten på agendan. Samtliga paneldeltagare var eniga, artificiell intelligens är på stark uppgång och en viktig del i företags utveckling. Men hur följer AI de digitala riktlinjer och lagar som finns ute i människors vardag?

Anna Felländer, medlem i Digitaliseringsrådet, menar att forskning i ämnet måste göras för att certifiera etisk AI. Detta för att Sverige inte ska hamna i fallgropar som kan vara integritetskränkande för användaren. En risk som finns i den snabba digitala utveckling som sker idag.

– Vi har jobbat väldigt mycket med tekniken av AI, utvecklingen har galopperat och skapat förföriska vinster när det gäller att skapa personifierade erbjudanden och minska kostnaderna i den operativa verksamheten. Men det finns en annan sida av myntet som handlar om AI ur en etisk och humanistisk kontext. Där måste vi satsa mer forskning och kompetens, sa Anna Felländer

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (Mp), är enig i frågan men menar även att det är upp till regeringen att se till att beslut tas så att utvecklingen inte kliver i oetiska fallgropar. Bland annat har det tagits fram universitetsutbildningar där studenterna får en grundlig förståelse för framtidens utveckling av etiskt AI. Genom detta menar Eriksson att Sverige blir en stark aktör inom området och fortsätter med att man bör se sig omkring och lära sig av andra branscher.

– Om man jämför hur vi har jobbat med genteknik, medicinteknologi och kärnkraft så tycker jag att man ska sätta in AI i det perspektivet. Där har det krävts internationella perspektiv, uppgörelser, policys och regler för att vi ska kunnat skapa en utveckling och ordning som är i linje med något vi kan kalla ”i mänsklighetens tjänst”, förklarar digitaliseringsministern.

Anders Ekholm, Vice VD på Institutet för Framtidsstudier, är inte lika säker på att en specifik certifiering, hos utvecklare och företag är det som krävs för en hållbar utveckling. Han menar att den mänskliga och personliga aspekten alltid kommer att spela in i framtagandet av AI.

– Människor har alltid implicit bias och det kommer aldrig att kunna tas ifrån de som programmerar, förklarade Anders Ekholm.

Han menar vidare att maskiner skulle fylla en nytta som inte människor kan, i och med våra egna värderingar och omedvetna fördomar. Maskiner skulle kunna ta etiska beslut utan att väga in omedvetna fördomar. Problematiken ligger i att någon måste ”städa” i algoritmerna, något som är svårt men inte omöjligt.

Människors syn på AI idag är skyhöga. Undersökningar visar på att människor helst vill kunna tilltala sina prylar, utan att behöva styra via knappar och appar. Men det är en lång väg att gå menar Rebecka Cedering Ångström och säger att förväntningarna bör sänkas och att saker faktiskt kan gå fel. Utöver detta finns en viss rädsla och skepsis hur framtidens arbetsmarknad kommer påverkas av utvecklingen.

– Enligt undersökningar vi gjort är 1 av 5 studenter rädda för att i framtiden bli ersatta av AI-system som ska kunna utföra samma jobb som de gör, sa Rebecka Cedering Ångström.

Läs mer om Microsoft arbete inom artificiell intelligens

Moderator: Daniel Akenine, Nationell teknikchef, Microsoft AB

Paneldeltagare:
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister (Mp)
Anna Felländer, medlem i Digitaliseringsrådet, digitaliseringsekonom och senior advisor BCG
Rebecka Cedering Ångström, Ericsson Research
Anders Ekholm, Vice VD, Institutet för Framtidsstudier

Relaterade inlägg