Elefanter räddas – med hjälp av artificiell intelligens

De senaste decennierna har Afrikas elefanter som lever i regnskog minskat med ungefär 66 procent. Studier visar också på att en drastisk minskning av elefanter som lever på savannen har skett under de sju senaste åren. Anledningen till att så många elefanter får sätta livet till är tjuvjakt. Microsoft har tillsammans med flertalet aktörer arbetat för att motverka problemet och ska från och med nu ta hjälp av artificiell intelligens.

Tillsammans med Convervation Metrics har Microsoft AI for Earth använt maskininlärning för att övervaka djurlivet runt om i världen. Bland annat har man med organisationen the Elephant Listening Project kartlagt elefanters läten. Genom insamlad data från projektet kan man med hjälp av artificiell intelligens kartlägga elefanters välstånd i utsatta områden, spåra deras rörelsemönster, identifiera enskilda djur men framförallt ge elefanterna en säkrare tillvaro från tjuvjakt. Något som skulle tagit år att kartlägga utan tekniken. Men det är inte bara naturliga läten som samlas in, även människoröster, fordon och andra ljud som naturen inte bistår med kan hjälpa djuren till ett säkrare liv. Genom att samla upp ljud från eventuella tjuvjägare kan man snabbt kontakta skogsvaktare som arbetar i området för att förhindra de brutala handlingar som sker.

Microsoft hjälper till att blockera näthandeln

Elefanternas betar är ett hett byte för tjuvjägare. Betarna är exklusiva samlarobjekt som säljs dyrt på marknader men även via internet. För att försvåra att näthandel av betar sker används även här artificiell intelligens. Genom insamlad information om hur näthandeln går till, hur det annonseras på bland annat sökmotorer som Microsofts Bing kan man snabbt stänga ner användaren och plocka bort annonsen. På så sätt blir det allt svårare att kunna sälja elefanternas betar.

Arbetet att hjälpa Afrikas elefanter visar hur AI är en del i kampen mot olaglig djurlivshandel på nätet. Även om AI inte den enda lösningen som behövs bidrar det till att öka barriären att fler cyberkriminella tar steget in i olaglig näthandel.

För mer information om Microsoft for Earth, besök sajten Microsoft on the Issue.

Relaterade inlägg