AI inom bankväsendet: inte så riskfyllt som man kan tro

Tiden tycks stå stilla när du sitter på ditt lokala bankkontor och väntar på statusen för din låneansökan. Det är en välkänd situation för många européer som ansöker om lån. Ändå saknar hela 37 miljoner européer tillgång till formella finanstjänster och måste förlita sig på informella sätt att hantera pengar, så som att använda kontanter eller långivare som erbjuder kortsiktiga lån med hög ränta.

Europas banker befinner sig under stor press att minska sin utlåning efter att Europeiska centralbanken funnit att finansinstitut hade nödlidande lån på över 850 miljarder euro. Detta betyder att även om européer idag utnyttjar mer formella kanaler är det fortsatt svårt att få krediter eller andra typer av finansiella tjänster eftersom bankerna blir allt striktare.

Så hur kan Europas finanssektor möta kundernas kreditbehov på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt fortsätta att öka sina intäkter i en miljö med allt större riskaversion? För ledande institutioner har artificiell intelligens (AI) och maskininlärning visat sig vara hemliga vapen som gör det möjligt för innovatörer på finansmarknaden att skräddarsy produkter och tjänster till kunder som vill ta kontroll över sin ekonomiska framtid.

Collector Bank är ett exempel där AI och maskininlärning blivit en nyckelfaktor till företagets digitala framgång. Med hjälp av maskininlärning kan man erbjuda ett modernt säkerhetstänk genom och bland annat flagga för avvikande användarbeteenden. De flesta av bankens tjänster, så som webbsidor och appar, ligger idag samlade i Microsofts molntjänst Azure.

Ytterligare ett företag inom finanssektorn som ser möjligheterna med AI är AdviceRobo. AdviceRobo, ett av Europas ledande företag inom fintech, håller på att förändra den traditionella riskbedömningsmodellen med ett nytt psykografiskt kreditbetygssystem. I samarbete med Microsoft utnyttjar denna kontraktstillverkade lösning bid data och AI för att göra det enklare för europeiska banker att bedöma risk och kreditvärdighet för en ny kund och deras ”vilja” att betala tillbaka lån.

Genom att svara på ett antal frågor online, bland annat om hur man spenderar pengar och hur man resonerar i olika frågor, får långivaren ett betyg baserat på ett system som ständigt uppdateras. Betyget skickas via en API till en långivare som kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett lån ska beviljas eller inte. Genom att analysera big data har finansinstitut som använder AdviceRobos AI-plattform rapporterat att antalet goda lån som godkänts ökar med så mycket som 20 procent.

Dessutom gör den nya analysen att finansinstitut kan övervaka lån löpande för att upptäcka risker eller avvikelser. Genom maskininlärning kan AdviceRobo ge kunder personliga strategier för att hjälpa dem att förhindra obestånd och fallissemang samt skydda dem mot överkonsumtion av krediter. Genom att ge personer med riskfyllda lån goda råd i förväg, minskar bankerna antalet nödlidande lån och minskar antalet fallissemang med 38 procent.

”Att bevilja kredit är i sig något riskfyllt. Genom att använda AI och tillhandahålla våra unika psykometriska insikter, blir risk till en enkel vardagssak. Oavsett om det handlar om egenföretagare, uppstartsföretag eller millenniegenerationen hjälper vi kunder med kort kredithistorik att slippa den ekonomiska stressen samtidigt som vi ökar räntabiliteten för utlånarna”, säger Diederick van Thiel, verkställande direktör för AdviceRobo.

Men att mildra risken och ge människor tillgång till ansvarsfulla krediter är bara en av alla pusselbitar. Konsumenter måste också lita på de finansiella systemen och känna att de har möjlighet att använda kredit för att fatta välgrundade investeringsbeslut och ta kontroll över sin ekonomiska trygghet.

Medan Europa fortsätter att dra nytta av relativt låga räntor och låg volatilitet planerar Cognitive Scale och Bridgeweave att lansera en AI-lösning som man hoppas kan göra aktiehandel mer lättillgänglig genom att ge investeringsinformation till européer som vill delta på aktiemarknaden. Samarbetet kommer att hjälpa människor från alla samhällskategorier att fatta mer välgrundade investeringsbeslut genom att dela både nödvändig och personlig information för att effektivt kunna dra nytta av sin kredit.

“Det finns inte två investerare som är likadana, men ändå baseras vissa kapitalförvaltningsstrukturer på breda, stela och opersonliga klassificeringar för att placera kunder i grupper”, säger Akshaya Bhargava, grundare av Bridgeweave. ”Trots att de uppvisar stora skillnader vad gäller riskaptit placeras många kunder i samma segment, får samma kundkontakt och samma produkter, information och råd. Men nu kan vi utnyttja AI för att dela upp investerare på ett mer noggrant sätt och leverera högkvalitativ och skräddarsydd information som inte har varit tillgänglig tidigare.”

Genom att utnyttja maskininlärning, kognitionsvetenskap, big data och AI arbetar nu fintech-företag runtom i Europa med att skapa produkter och tjänster som uppfyller institutionella standarder och tillhandahåller prisvärda och ansvarstagande råd samt återuppbygger kundernas tillit till finansinstitutens öppenhet.

Det är fascinerande att tänka på hur tätt sammankopplade krediter är med våra drömmar. Utan studielån blir det ingen examen. Utan kreditkort blir det ingen resa. Utan kredithistorik blir det inget bostadslån. Och för alla dessa mål och ambitioner investerar Europas finanssektor i de typer av innovativ teknik som kommer att hjälpa oss att finansiera våra drömmar och ge oss krediter när krediter bör ges.

För mer information om digital transformering inom finans, klicka här.

Relaterade inlägg