Milenniegenerationen i högriskgruppen att utsättas för, och förlora pengar till cyberbedragare

UndersöMilenniegenerationen i högriskgruppen att utsättas för, och förlora pengar till cyberbedragare kning om bedrägeri och datorintrång

Falska supportsamtal, cyberbrottslighet och bedrägeriförsök är ett globalt problem. Tre av fem personer i världen har utsatts för bedrägeriförsök det senaste året och en av fem har förlorat pengar till bedragare, detta enligt en ny undersökning av Microsoft Digital Crimes Unit. Undersökningen visar även att milenniegenerationen, det vill säga personer i åldrarna mellan 24–37, är i högriskgruppen att utsättas för bedrägeri och förlora pengar. Totalt har Microsoft globalt tagit emot runt 11 000 klagomål om bedrägeri i månaden det senaste året.

Falsk teknisk support och bedrägeriförsök är ett problem som påverkar människor i alla åldrar runt om i världen. I åratal har bedragare lurat konsumenter att lämna ifrån sig personliga uppgifter. De har gått från falska supportsamtal till falska popup-annonser, webbplatser och så kallade phishing-e-postmeddelanden. Förutom att lämna ifrån sig personlig och finansiell information luras konsumenter att installera skadlig programvara och betala pengar för att åtgärda datorproblemen.

Varje månad tar Microsoft emot runt 11 000 klagomål från personer världen över som utsatts för falska supportsamtal från bedragare som påstår sig ringa från techbolag som exempelvis Microsoft, Dell och Apple. För att bättre förstå den globala omfattningen av problemet genomförde Microsoft en undersökning i 16 länder som tittar på bedrägeriförsök och konsekvenserna för konsumenterna. Studien presenterades i oktober 2018 och är en uppföljande undersökning av en liknande studie som Microsoft genomförde år 2016.

Undersökningen från 2018 visar att antalet svarande som utsatts för bedrägeriförsök har minskat något och att färre tycks förlora pengar. Undersökningen visar dock att förlusten av både pengar och tid fortfarande är utbredd och orsakar stress bland dem som drabbas. Undersökningen visar vidare att människor i allmänhet är mer skeptiska till falsk support och bedrägerier, vilket hjälper konsumenter att inte falla offer för bedragarna.

I likhet med resultaten från 2016 är unga människor i riskgruppen att falla offer för bedragare. Särskilt unga män och ungdomar i generationerna som kallas generation Z och milleniegenerationen. Resultatet är troligen kopplat till det riskfyllda online-beteendet som dessa grupper i högre grad deltar i. Gruppen anses även ha ett större förtroende för teknikbolag än tidigare generationer och har ett större självförtroende kring sin kompetens på nätet.

Milenniegenerationen i högriskgruppen att utsättas för, och förlora pengar till cyberbedragare

Tips på vad du ska göra om du får ett samtal eller blir kontaktad av någon som påstår sig ringa från ett välkänt teknikbolag:
  • Se upp för oväntade pop-up meddelanden på din enhet. Klicka inte på dem och ring inte upp personen som kontaktar dig.
  • Microsoft kontaktar aldrig sina kunder om teknisk support. All kommunikation från Microsoft initieras i första hand av kunden.
  • Ge aldrig kontroll över din dator till en tredje part om du inte kan bekräfta att det är en legitim supportmedarbetare från ett företag där du redan är kund och själv har kontaktat för hjälp.
  • Om du är osäker på om Microsoft försöker kontakta dig, kontakta Microsoft Answer Desk, www.support.microsoft.com.
  • Om du tror att du fallit offer för cyberbrottlighet, rapportera fallet till www.microsoft.com/reportascam och upprätta en polisanmälan.

Läs också: MICROSOFT VARNAR FÖR FALSKA SUPPORTSAMTAL, BLUFFSAMTAL OCH BEDRÄGERIFÖRSÖK

Om Microsoft Digital Crimes Unit

Microsofts enhet Digital Crimes Unit arbetar för att bekämpa global cyberbrottslighet genom att exempelvis stärka Microsofts produkter och tjänster för att skydda konsumenterna från olika bedrägeritaktiker. Microsofts Digital Crimes Unit arbetar även med att utbilda konsumenterna i online-säkerhet.

Om undersökningen

Undersökningen syfte är att studera förekomsten och konsekvenserna kring de falska supportsamtalen som sker världen över. En onlinepanel bestående av 16048 personer, från 18 år och upp, i 16 länder (Australien, Danmark, Japan, Sydafrika, Brasilien, Frankrike, Mexiko, Schweitz, Kanada, Tyskland, Nya Zeland, Storbrittanien, Kina, Indien, Singapor, USA) runt hela världen har fått svara på frågor som rör ämnet.

Hela undersökningen Global Tech Support Scam Research 2018.

Relaterade inlägg