Microsofts teknik och säkerhetschef delar lärdomar från Tallin Digital Summit

Tallin Digtial Summit
Den 15-16 oktober deltog Daniel Akenine, teknik och säkerhetschef på Microsoft Sverige, som AI och IT-säkerhetsexpert vid Tallin Digital Summit. Tallin Digital Summit är ett årligt, digitalt toppmöte för regeringsledare, ministrar och innovatörer, från ledande länder inom digitalisering. Här är Daniels tre främsta lärdomar från Tallin Digital Summit.

Under årets Tallin Digital Summit deltog Daniel Akenine, Microsoft Sveriges teknik och säkerhetschef, i ett rundabordssamtal om AI och säkerhet, tillsammans bland andra Jüri Rata, Estlands premiärminister, Takuya Hirai, Japans minister för informationsteknik, och den tyska statssekreteraren Günter Krings. De medverkande diskuterade bland annat hur AI och digitaliseringen påverkar den globala handeln, ekonomin och samhället i stort. Mötet anordnas av den estniska regeringen i syfte att sammanföra politiker och personer från teknik- och entreprenörsbranschen.Daniel Akenine

– Tallin Digital Summit öppnade upp för dialog kring exempelvis befintliga AI-lagstiftningar. Om vi vill att framtida algoritmer ska fatta mer självständiga beslut måste vi börja diskutera om algoritmer ska få ta egna beslut inom exempelvis vården. Vi måste också börja prata om hur ställer vi oss till om en AI fattar fel beslut, säger Daniel Akenine. 

Daniels tre lärdomar från Tallin Digital Summit

  1. AI-säkerhet blir allt viktigare. AI används redan för att bygga ett bättre samhälle, bland annat genom Microsofts program AI for earth och AI for accessibility. När AI blir en allt större del av våra liv ökar behovet av AI-säkerhet – ett nytt område som vi behöver lära oss mer om. Vi behöver till exempel förstå hur vi skyddar oss mot AI:s sårbarhet via manipulation utav data eller stöld av maskininlärningsmodeller.
  2. Dela digitala lösningar över nationsgränser. Vi måste bli bättre på att dela digitala lösningar internationellt, och här kan multinationella företag spela en stor roll. I Sverige finns till exempel företaget Lexplore som tagit fram en lösning som snabbt, enkelt och objektivt kartlägger barns läsförmåga och kan påskynda upptäckten av dyslexi. Lexplore är ett ypperligt exempel på en digital lösning som kan få internationell betydelse.
  3. Tid för en AI-lagstiftning? När vi ger algoritmer allt större makt i samhället så följer också ett ansvar. Precis som det utökade behovet av en ny datalagsförordning, som resulterade i GDPR-lagstiftningen, behöver vi diskutera om vi har behov av speciella AI-lagar, hur man ska se på balansen mellan den makt vi ger AI och vilket ansvar som kan utkrävas.

Photo: Tallin Digital Summit

Relaterade inlägg