Microsoft partner när AI Sustainability Center öppnar i Stockholm

Vahe Torossian AI Sustaiinability Center

Den 14 januari invigdes AI Sustainability Center i Stockholm, ett multidisciplinärt center för ansvarsfull och syftesdriven teknik. Bakom centret står flera samarbetspartners från svenskt näringsliv, universitetsvärlden samt publika aktörer.

AI Sustainability Center ger ett nordiskt förhållningssätt till ansvarsfull och syftesdriven teknik. Centrets syfte är att vara ett världsledande, tvärvetenskapligt nav och adressera skalningen av AI i ett bredare etiskt och samhälleligt sammanhang. Genom att sammanföra företag, akademiska institutioner, offentliga myndigheter och samhället, ska AI Sustainability Center säkerställa ett bredare och djupare utbyte i frågor som berör oss alla.

Bakom initiativet står samarbetspartners från olika branscher och discipliner, med företag som Atomico, Bonnier, Cirio, Microsoft och Telia Company. Initiativet har också attraherat framstående personer inom AI från KTH, Karolinska Institutet, Lunds-, Umeå- och Linköpings universitet, samt publika aktörer som Skatteverket. Samtliga samarbetspartners står enade kring den gemensamma tron att man når längre tillsammans. AI Sustainability Center öppnar initialt i Sverige, men man planerar att bredda sin räckvidd.

– AI spelar redan en viktig roll i vår vardag och förändrar sättet vi interagerar med teknik, tjänster och information. Fördelarna med AI är betydande, liksom vår skyldighet att säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt som gynnar alla. Samarbetet mellan olika branscher har aldrig varit viktigare eftersom tekniken blir alltmer genomgripande. Vi på Microsoft är stolta över att vara med i detta AI-hållbarhetscenter och samarbetar med alla parter mot dessa gemensamma mål, säger Vahé Torossian, Corporate Vice President, Microsoft Corporation & VD Microsoft Västeuropa.

Tillsammans med centrets samarbetspartners ska AI Sustainability Center utveckla verksamhetsriktlinjer som identifierar och proaktivt adresserar fallgropar och AI: s bredare etiska konsekvenser. Man vill även genomföra världsledande, tvärvetenskaplig forskning inom området. Centret kommer att guida företag, tech-startups och beslutsfattare att fatta människoorienterade beslut inom AI.

– Vår mission är att ta en ledande roll när det gäller att utveckla hållbara AI-riktlinjer och strategier som kan hjälpa företag och användare att bättre förstå riskerna och möjliga resultat ur ett samhällsperspektiv, säger Elaine Weidman Grunewald, medgrundare tillsammans med Anna Felländer av AI Sustainability Center.

Läs AI Sustainability Centers pressmeddelande: http://www.aisustainability.org/press-room/ 

Ta del av rapporten ”Artifical Intelligence in Europe” som tagits fram av EY på uppdrag av Microsoft.

Relaterade inlägg