Microsoft lanserar AI Business School

Microsoft lanserar AI Business School, en onlinebaserad utbildningsserie kring AI framtagen för företagsledare. AI Business School gör det möjligt för företagsledare att ta del av insikter från andra ledare från andra branscher och företagsfunktioner i syfte att övervinna de största utmaningarna med att använda AI inom organisationer. Dessa inkluderar bland annat att hitta strategiska applikationsområden för AI, bygga en datadriven och samarbetsvillig kultur, styrning och ansvar av AI samt att förstå vad tekniken kan göra.

AI-eran står vid vår tröskel, men AI-resan för varje företag är unik. Enligt Microsofts senaste Pulse-undersökning, där 800 företagsledare från USA och Europa svarade på frågor kring deras AI-implementering och tankar kring bra ledarskap, framgick det att över 93 procent av högtillväxtbolag har för avsikt att investera i beslutsfattande AI inom 1–3 år.

AI Business School utvecklades i samarbete med INSEAD, en internationellt högt rankad handelshögskola med MBA-program och forskningsinstitut med campus i Europa, Asien och Mellanöstern. Utbildningsplanen fokuserar på fyra nyckelområden:

  • AI Strategi: Praxis för hur man driver framgångsrika strategiska beslut kring AI, från olika vertikala branscher, inklusive delad kunskap från kunder: Jabil (tillverkning), Telefonica (telekom), MS Stores (retail) and Oscher Health (sjukvård).
  • AI Kultur: flera detaljerade upplevelser och riktlinjer för hur man närmar sig AI och dess inverkan över flera organisationer, hur man bygger en AI-driven kultur. Detaljerade fallstudier med bland annat Microsofts Chris Capossela, Amy Hood, Judson Althoff och Mitra Azizirad.
  • Ansvarfull AI: Microsofts ordförande, Brad Smith, leder ett samtal kring ansvarfull AI som inkluderar detaljerade whitepapers kring Microsofts lärdomar med tidiga AI-försök såväl som riktlinjer för hur man använder AI på ett etiskt, ansvarsfullt sätt.
  • AI Teknologi: AI-teknikens grundprinciper som lägger grunden för att vara framgångsrik med AI-användning, inklusive sessioner från Microsofts Harry Shum, Lili Cheng, Steve Guggenheimer med flera.

Nyckelfördelarna med att medverka på AI Business School är att du får:

  • Specifika och praktiska​ kunskaper för att definiera och implementera din AI-strategi
  • Lyssna på branschexperter om hur du bygger en AI-kultur i din organisation
  • Lära dig hur du använder AI på ett ansvarfullt sätt och med tillförsikt

Utbildningsplanen uppdateras kontinuerligt med nytt, relevant innehåll i takt med att AI fortsätter att ha större inverkan på företagsprocesser och medarbetare. Det är en självständig kurs tar totalt cirka 15 timmar att genomföra. AI Business School är tillgänglig online och via mobil utan extra kostnad.

Relaterade inlägg