Microsoft uppgraderar Teams med nya funktionaliteter

Det har nu gått två år sedan den globala lanseringen av Microsoft Teams. Sedan lanseringen har verktyget växt kraftigt både vad gäller nya kapaciteteter och i kundanvändning som den centrala hubben för lagarbete. I dag använder över 500 000 organisationer, inklusive 91 av Fortune 100-bolagen, Teams för att samarbeta över skilda platser, tidszoner och språk. Teams finns dessutom tillgängligt på 44 språk på 181 marknader.

Microsoft följer nu upp lanseringen från januari med nya funktioner i Teams som gör möten ännu mer inkluderande och effektiva med nya nivåer av säkerhet och regelefterlevnad.

Anpassade bakgrunder tar Microsofts intelligenta bakgrundsteknik, med suddig och nedtonat funktion, steget längre genom att erbjuda användare valet att använda egna bakgrunder, som företagslogotyp eller en bakgrund över din kontorsmiljö, när man arbetar hemifrån (kommer senare i år).

gif

Innehållskameror och ”Intelligent Capture” i Microsoft Teams Rooms kommer snart att stötta ytterligare en kamera som fångar innehåll, exempelvis information på analoga whiteboards. Genom att använda USB-kamera kan Microsoft Teams Rooms utnyttja Microsofts nya ”Intelligent Capture” för att fånga, fokusera, storleksändra och förbättra whiteboard-bilder och text (kommer senare i år).

1

Microsoft Whiteboard i Teams-möten gör att mötesdeltagare kan samarbeta bättre direkt i Teams med hjälp av en digital duk och bidra med innehåll. Deltagare kommer även kunna addera innehåll från en fysisk whiteboard direkt på den digitala duken utan att behöva återskapa arbetet (Tillgänglig som förhandsvisning).

Live captions gör Teams-möten ännu mer inkluderande för deltagare som är döva eller hörselskadade, har olika nivå av språkkunnighet eller som deltar från högljudda miljöer. Möteseffektiviteten förbättras genom att tillåta deltagare att läsa bildtexter i realtid, så att de lättare kan vara synkroniserade och bidra till diskussionen (Engelsk förhandsvisning snart tillgänglig).

1

Säkra privata kanaler gör att man själv kan välja vilka medlemmar som kan se konversationer och filer som är associerade med en Teams-kanal. Du kan begränsa kanaldeltagande och exponering vid behov, utan att skapa separata team för att minska synlighet (Kommer senare i år).

Informationsbarriärer hindrar intressekonflikter inom din organisation genom att begränsa vilka individer som kan kommunicera och samarbeta med varandra på Microsoft Teams. Detta bidrar till att begränsa upplysningen av information genom att kontrollera kommunikationen mellan innehavarna av information och kollegor som representerar olika intressen, till exempel i Firstline Workers-scenarier. Detta är särskilt användbart för organisationer som behöver följa krav på etik och andra relaterade branschstandarder och föreskrifter (Kommer snart).

Data Loss Prevention (DLP) i chatt och konversationer möjliggör för kunder att upptäcka, automatiskt skydda och övervaka för känslig information i chatter och kanalsamtal. Genom att skapa DLP-policys kan administratörer hjälpa till att förhindra känslig information – så som kreditkortsuppgifter, personnummer eller patientjournaler – från att oavsiktligt delas eller läckas, både utanför och innanför organisationen (Nu allmänt tillgänglig i alla Office 365 och Microsoft 365-planer som innehåller Office 365 Advanced Compliance).

Live Events i Microsoft 365 möjliggör för vem som helst att skapa live event. Events med video och interaktiva diskussioner via Teams, Stream eller Yammer med upp till 10 000 deltagare i realtid. Live Events har även AI-funktioner som automatisk transkribering (Allmänt tillgänglig nu).

Läs mer om Microsofts flytt från Skype till Teams.

Relaterade inlägg