Europas stålindustri visar sin styrka med AI

manufacturing

Du har precis lagt flera tusen på ett helt nytt kylskåp. Det är en stor investering som du har gjort efter månader av letande för att hitta rätt produkt till rätt pris. Men efter bara några veckor spricker gångjärnen i stål som dörren hänger i.

Du publicerar arga inlägg på sociala medier och upptäcker att andra har haft exakt samma problem. Din lokala tidning får nys på historien och innan du vet ordet av har den blivit viral.

Fråga vilken tillverkare som helst, men tanken på att behöva göra en massåterkallelse av en produkt är skrämmande.

Inte bara på grund av de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna, utan också de långsiktiga och bestående skadorna på företagets rykte. Som i många branscher bygger tillverkarnas rykte på hög kvalitet, kundernas förtroende, kundnöjdhet och produktsäkerhet.

Europeisk konsumenträtt är fortfarande en av de strängaste i världen. Och eftersom storskalig produktion och internationella leveranskedjor är så mångfacetterat måste tillverkare göra allt de kan för att förhindra risken för defekter i produktionslinjen och katastrofala följder.

Men man kan ändå hävda att ingen tillverkare har mer att förlora än stålsektorn. Stålet finns nästan överallt. Materialet ger form och funktion till ett oändligt antal föremål i vår vardag. Det är huvudkomponent i byggnader, infrastruktur, transport, utrustning, apparater och teknik som vi använder varje dag. Det är helt enkelt omöjligt att tänka sig dagens värld utan stål.

Men när föreningen för europeiska stålproducenter – Eurofer – spår en stadig tillväxt under 2019 och framåt, hur kan då Europas ståltillverkare upprätthålla en hög produktionstakt och samtidigt garantera export av defektfritt stål i hela leveranskedjan?

Eliminera riskfaktorer från råmaterialet

Dagens stålindustri använder cirka 70 % av alla eldfasta produkter, som är värmeresistenta material som används vid metallgjutning. RHI Magnesita, världens ledande tillverkare av eldfasta produkter, experimenterar med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att kontrollera kvalitet och defekter för sina cirka tre miljoner ton eldfasta produkter varje år.

RHI Magnesitas masugn i arbete
Syrgasprocessen Basic Oxygen Furnace (BOF) i arbete

Det österrikiska RHI Magnesita ser till att alla deras 120 000 eldfasta produkter kan klara de mest ogynnsamma förhållanden och stå emot temperaturer på 1 200 °C och mer. För att göra detta håller RHI Magnesita på att implementera infraröda kameror (IR) för att övervaka ytan på metallurgiska förvaringskärl för att förstå kopplingarna mellan värmeprofiler och hur eldfasta material beter sig. Bilder som tagits av kamerorna under dagen processas sedan av algoritmer för maskininlärning. Med denna teknik kommer RHI Magnesita att kunna öka precisionen i sina upptäckter av defekter och ge en korrekt bedömning av livslängden för sina produkter.

”Eftersom våra eldfasta produkter ofta används i masugnar hos våra stålproducerande kunder har deras underhållsteam ett mycket riskfyllt och farligt jobb när det gäller att inspektera materialen. De måste bära skyddsutrustning och sticka in huvudet i ett kärl”, säger Gregor Lammer, senior projektledare för digital teknik vid RHI Magnesita. ”Detta är inte bara oroande ur säkerhetssynpunkt för arbetstagarna, utan också vad gäller hur korrekta sådana observationer blir. Med hjälp av AI kan vi övervaka, tolka och förutsäga när våra eldfasta material troligen kommer att slitas ut och nå sin maximala livslängd. Med denna information kan vi i förväg varna våra kunder när behållare måste bytas ut, eller om konkreta åtgärder måste vidtas för att förlänga livslängden för dem.”

”Dessutom hjälper AI oss att lära oss mer om våra kunders miljö, så att vi kan ändra våra produkter så att de passar deras unika behov. Genom att skapa en ’digital tvilling’ på Microsoft Azure kan vi utveckla och testa mellan sex och sju olika versioner av våra produkter innan vi skickar iväg en eller två av de mest lämpliga versionerna till kunden. Det innebär ett enormt mervärde och ger oss en ordentlig konkurrensfördel.”

Upptäcker minsta lilla repa

Trots att vi befinner oss i vad vissa kallar den fjärde industriella revolutionen, använder många traditionella tillverkare processer som är över 100 år gamla. Europas näst största stålproducent, Tata Steel, började använda nya koncept såsom Sakernas Internet och AI för att skaffa sig betydande fördelar och förbättringar när det gäller produktion och kvalitet vid sina stålverk.

Experter observerar en stålproduktionsprocess vid Tata Steels anläggning
Experter observerar en stålproduktionsprocess vid Tata Steels anläggning

Företaget Tata Steel fångar upp över 400 000 processattribut under produktionsprocessen i ett stålverk. För att förebygga defekter utvecklade företaget ett tidigt varningssystem som förutspår instabilitet. Detta arbetssätt är en stor förbättring jämfört med den befintliga modellen, eftersom den använder realtidsdata för att beräkna risken för processinstabilitet. Tata Steel använder avancerade algoritmer för att minska processtiden i produktionen och samtidigt öka resultatet.

Efter några veckor har du äntligen fått ett nytt kylskåp. Du har också fått ett meddelande från tillverkaren som ber om ursäkt för felet och garanterar att de har bytt stålleverantör och att detta aldrig kommer att hända igen.

Faktum är att tack vare artificiell intelligens är de beredda att ge dig livslång garanti.

För mer information om hur avancerade tekniker fortsätter att omforma tillverkningsindustri, klicka här.

Relaterade inlägg