Fem svenska pedagoger och ledare delar erfarenheter från Microsoft Education Exchange i Paris

Microsoft Sverige på E2

Varje år arrangerar Microsoft en global konferens för lärare som ingår i nätverket Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE). Konferensen, Microsoft Education Exchange, sammanför och firar det arbete som lärarna åstadkommer med teknik i syfte att främja lärande och kreativitet. I år hölls konferensen i Paris den 2-4 april.

Microsoft Education Exchange E2 i Paris lockade över 300 lärare från 83 länder för att samarbeta och utbyta erfarenheter med varandra. Årets besökare fick utforska globala trender inom utbildning och ny teknik i skolan. Från Sverige åkte fem pedagoger och ledare: David Nordqvist, Jonna Åbom, Karin Ericson, Lizette Sälling och Sofia Nybom. Ta del av deras erfarenheter och lärdomar från konferensen.

Microsoft Education Conference
Från vänster: Sofia Nybom, David Nordqvist, Lizette Sälling, Karin Ericson, Jonna Åbom.

Läs mer om E2: Fem svenska pedagoger och ledare till Microsofts globala E2-konferens i Paris

“Det finns många engagerade lärare som gör ett väldigt bra och konstruktivt jobb när det gäller digitalisering. Trots att vi kommer från olika delar av världen, så finns det väldigt mycket som förenar oss i pedagogiskt tänkande. Men det finns också stora skillnader. Om man vill överbrygga såna skillnader och skaffa ett gemensamt tankesätt kring digitala processer så kan gemensamma digitala plattformar (som exempelvis Office 365) vara ett stöd för detta. Då är det viktigt att det stödet är klokt utformat.”

David Nordqvist, De la Gardiegymnasiet, Lidköping

”Från E2 i Paris tar jag med mig en massa nya fantastiska människor i mitt kontaktnät, många nya lektionsidéer och nya sätt att använda Microsofts produkter i skolan, energin som fanns i gemenskapen på E2, och en känsla av att verkligen vara en changemaker.”

Jonna Åbom, Kallingeskolan, Ronneby

”Jag tar med mig många lärdomar från E2. Det bästa har varit alla intressanta möten och samtal med människor som delar min passion för att jobba med digitala verktyg i undervisningen. Att ha ett nätverk med personer som använder samma verktyg över hela världen är väldigt givande och lärorikt. Glädjen, samhörigheten och vänskapen med människor från hela världen gör att jag åker hem med hopp inför framtiden. Vi strävar mot en bättre och mer inkluderande framtid där alla elever får bättre förutsättningar att lyckas.”

Karin Ericson, MTH-utbildning, Hudiksvall

”Att få möta lärare från andra delar av världen var väldigt intressant och utvecklade. Vi tänker lika på många sätt, men också väldigt olika på andra sätt. Jag fick nu inspiration och nya idéer kring hur man arbetar med Microsoft Teams. Framförallt när det gäller barn som, av olika anledningar, inte går till skolan.”

Lizette Sälling, Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna Stad

”Kraften i att lärare lär av varandra. En lärare från Nya Zeeland hade börjat ha workshops för sina kollegor för att utveckla matematikundervisningen på skolan. Sedan hade han övertalat sina kollegor att börja ha workshops. Därefter hade de bestämt att bjuda in lärare från andra skolor i området för att ta del av hans workshops och nu hade det utvecklats till att lärare från området anmälde sig för att hålla workshops på de här dagarna. Ur ett ledarskapsperspektiv är denna slags kompetensutveckling dessutom väldigt kostnadseffektiv.”

Sofia Nybom, Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna Stad

Om MIEE

Vill du också gå med i nätverket bestående av innovativa pedagoger? Läs mer här eller kontakta Nina Pierre, [email protected].

Relaterade inlägg