Svenska skolor som digitaliserar lärandet för att inkludera fler elever

MSC16_montlakeArt_037

Råsunda centralskola i Solna har på kort tid digitaliserat undervisningen för att ge eleverna en chans att få en mer likvärdig inlärning. Olika digitala hjälpmedel stöttar eleverna i deras skolgång och med rätt hjälpmedel får eleverna en chans att inte halka efter. 

– Vi vill ha en så likvärdig skola som möjligt där alla elever ska ha rätt att lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Med hjälp av de kompensatoriska verktyg som finns i Office 365 så ger vi eleverna en chans att få en mer likvärdig utbildning men högre tillgänglighet på verktyg som stöttar varje individ, säger Sofia Nybom, samordnande utvecklingsledare för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Hjorthagens skola i Stockholm har även de anpassat undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov, med stöd av ny teknik. En del av undervisningen är fortfarande gemensam samtidigt som andra delar är individanpassade. Detta omväxlande arbetssätt har blivit enklare med hjälp av digitala lösningar från Microsoft. 

Klassrummet på Hjorthagens skola består av olika zoner och lärmiljöer som främjar inlärningen samtidigt som eleverna stimuleras på bästa sätt. Ett positivt resultat av detta är även att det blir lugnare i klassrummet och eleverna kan arbeta mer fokuserat under lektionerna.

Tillgänglighet är en mänsklig nödvändighet

Över en miljard människor världen över har i dag någon form av funktionsvariation. De flesta av dem – uppskattningsvis 70 procent – har inga funktionshinder som är direkt tydliga. Under de kommande åren ser vi att tekniken har potentialen att på riktigt ge personer med funktionsvariationer nya verktyg för att göra deras vardag enklare. 

– Vi kan nu på allvar skapa inkluderande klassrum och arbetsplatser, där alla har samma möjlighet att lyckas. Den AI-stödda tekniken, som användaren nästan inte märker, erbjuder en möjlighet för personer med funktionsvariationer att nå sin fulla potential i skolan, på jobbet och i hemmet.  Med rätt digitalt stöd blir funktionsvariationen istället en superkraft, säger Joke Palmkvist, Affärsområdeschef skola och högre utbildning på Microsoft. 

Läs mer om tio sätt att bygga ett klassrum som anpassar sig till fler elever. Och uttnyttja kraftfulla Learning Tools, läs mer här

För kontakt kring Microsofts arbete med svenska skolor, vänligen kontakta swedenpress@microsoft.com

Relaterade inlägg