Microsoft stöttar 150 000 svenskar att utveckla sin tekniska kompetens

Den här månaden har Microsoft börjat erbjuda nya utbildningar och certifieringar för bland annat utvecklare, systemadministratörer, konsulter och molnarkitekter. Microsoft Sverige kommer fram till juni 2020 hjälpa 150 000 svenskar att utveckla sin tekniska kompetens via utbildningar online och personliga möten. För regionen Västeuropa kommer Microsoft utbilda 1,3 miljoner människor under samma period.

”När jag reser runt i Sverige och träffar kunder, partners och myndighetsrepresentanter är det glädjande att se hur vi som samhälle skapar nya möjligheter genom digitalisering. När företag och organisationer blir mer digitala förändras också arbetslivet och behovet av en kompetensbreddning även för roller som tidigare inte traditionellt behövt ha IT-kompetens. Utvecklingen innebär att ett behov har skapats där individer kan vidareutbilda sig och skola om sig för att behålla sin konkurrenskraft.”, säger Therése Treutiger, vice vd på Microsoft Sverige.

Enligt Världsekonomiskt forum beräknas automatisering och AI ha ersatt 75 miljoner jobb fram till 2022, samtidigt som det skapar 133 miljoner nya arbetstillfällen när företagen gör om arbetsfördelningen mellan människor och maskiner. Det kommer innebära nya möjligheter och nya specialistroller. Men samtidigt är det en stor utmaning då vi i vår nuvarande takt troligen inte kommer ha tillräckligt med kompetent personal för alla positioner. Europeiska kommissionen bedömer att det år 2020 kan komma att finnas så många som 756 000 tjänster inom europeisk IKT-sektor som inte är tillsatta.

Mot den bakgrunden är kompetensutveckling ett fokusområde i Microsofts engagemang för att stärka alla individer och företags konkurrenskraft. Under perioden fram till juni 2020 kommer Microsoft Sverige stötta 150 000 personer att utveckla ny teknisk kompetens. Sverige är en del av regionen Västeuropa, där Microsoft under samma period kommer hjälpa 1,3 miljoner människor med teknisk kompetensutveckling. Utbildningarna är kostnadsfria och erbjuds både online via Microsoft Learn och personligen. Utbildningarna kommer hjälpa människor att förbättra sin tekniska kompetens och/eller bli certifierade på Microsofts molnplattformar Azure, Dynamics och Microsoft 365.

Onlineutbildningarna bland annat hjälpa personer att:

  • Få en grundläggande förståelse för molnet, hantera molnmiljöer för mer genomgripande affärsresultat (minska kostnaderna, hantera risk, skapa nya intäktskällor) både i kommersiella och offentliga organisationer.
  • Anamma den tekniska kompetens som krävs för att bli Microsoft-certifierade som Associate eller Expert inom mycket eftertraktade områden såsom AI, apputveckling, analys, DevOps eller säkerhet.
  • Delta i praktiska övningar och hackathons som är baserade på verkliga kundscenarier, för att få praktisk kunskap om hur man övergår till och skalar i Microsoft Cloud.

De personliga utbildningarna kommer i mångt och mycket att ta upp samma saker, men även erbjuda skräddarsydda utbildningar till drygt 7000 individer. Primärt personer som arbetar för våra kunder och partners, med en utformning som ska hjälpa dem att nå specifika mål, baserat på deras verksamhet eller utbildningsbehov.

Mer information om tillgänglig utbildningar finns på Microsoft Learn.

Relaterade inlägg