Microsoft Sverige flyttar – nya hemmet omdefinierar vad ett kontor är

A picture from Microsoft´s Stockholm office

Den 18 november flyttar Microsoft Sverige ifrån sitt gamla Stockholmskontor i Akalla in till nya kontorslokaler i Urban Escape mitt i centrala Stockholm. Det nya kontoret blir ett nav som skapar nya möjligheter till samarbete mellan Microsoft och omvärlden. Vi satte oss ner med Nicole Morel och Niklas Larsén på arkitektbyrån MER för att höra hur man tacklar uppgiften att designa ett kontor till företaget som ser på arbete som något man gör, inte en plats att gå till.

Efter 28 år i de tidigare lokalerna ute i Akalla är flytta ingen lite sak för Microsoft. I och med flytten in till Urban Escape i centrala Stockholm vill Microsoft komma närmre sina kunder och partners. Skapa en miljö där man kan jobba mer dynamiskt tillsammans och samtidigt stärka relationerna till omvärlden.

Bild på Nicole Morel från MER.
Nicole Morel på MER.

Hur skulle ni beskriva Microsoft Sveriges nya kontor?
Kontoret är designat för att vara hållbart över tid, utformandet och inslagen får inte bli passé efter några år. Tanken med designen är att skapa en miljö där människor vill vistas och där alla kan hitta sin plats – det finns rum och ytor anpassade för olika situationer och behov, säger Nicole Morel.

Just att kontoret är skapat för att vara hållbart över tid är något som Nicole och Niklas återkommer till flera gånger under samtalet. Basen är inspirerad av det nordiska med inslag av naturen och det mänskliga, helheten ska nästan kännas som ett hem snarare än ett kontor. Teknik och belysning finns som ett ytterligare lager till basen, något som ger möjlighet att lägga på nya lager över tid – till exempel i takt med att tekniken utvecklas.

När de beskriver kontoret pratar Nicole och Niklas om att det skiljer sig ganska drastiskt från andra kontor med flexibla arbetsplatser då Microsoft valt att öppna upp kontoret mot omvärlden på ett helt nytt sätt.

Bild på Niklas Lar´sen från MER.
Niklas Larsén på MER.

På vilket sätt öppnar Microsoft upp kontoret mot omvärlden?
Det faktum att tre fjärdedelar av kontoret är öppet för externa besökare sticker ut. Men det är även designen och platsen, det blir nästan en dragspelseffekt där Microsofts kontor flyter ihop med WeWork, Urban Escape och resten av staden. Ni suddar ut gränserna för vad ett kontor är, Microsoft har snarare skapat en mötesplats, säger Niklas Larsén.

Istället för att maximera antalet kontorsplatser har kontoret mycket öppna ytor. Kontoret är otroligt anpassningsbart med bra akustik överallt, det går helt enkelt att förändra över tid beroende på vilka behov som finns har, fortsätter Nicole.

Det ”Microsoftigaste” kontoret någonsin

MER insåg tidigt i arbetet att Microsoft inte såg det här som ett traditionellt fastighetsprojekt utan snarare en förändringsresa där hela bolaget inkluderas. Microsofts ledningsgrupp och styrgruppen har varit engagerade under hela processen och varit på plats i Urban Escape flertalet gånger under resans gång.

Öppenheten i projektet är intressant, att det i alla steg funnits en stark drivkraft att dela med sig av så mycket information som möjligt till alla anställda. Det har varit inspirerande att arbeta i ett projekt där resan till flytten är lika intressant som själva flytten i sig, kommenterar Nicole.

MER har under hela processen också jobbat med en virtual reality-modell av det nya kontoret. Det har öppnat upp för att inkludera alla anställda på Microsoft att faktiskt uppleva kontoret på förhand och komma med synpunkter.

VR är ju lite av ett buzzword, har tekniken adderat verkligt värde i ert arbete?
VR har spelat en ganska banbrytande roll i det här projektet. Dels har vi kunnat bjuda in och visa upp kontoret för alla anställda på Microsoft, något som jag är övertygad om har rätat ut frågetecken och orosmoment kring flytten. Men för vår del har VR modellen också varit ett viktigt arbetsredskap. Vi har skapat hela kontoret som en rendering där vi adderat detaljer efterhand som processen fortskridit, och inför varje beslutstillfälle har modellen uppdaterats så att alla kan ”uppleva” det vi fattar beslut om. Jag skulle säga att det här kan vara det mest ”Microsoft skapade” kontoret någonsin, säger Niklas.

MER har också använt VR-modellen som ett stöd i sitt fortlöpande arbete. Genom att bygga upp hela miljön har man haft möjlighet att prova olika materialval, sätta belysningen och provköra olika idéer genom att vistas i den virtuella miljön.

På måndag flyttar vi äntligen in, något speciellt vi ska tänka på?
Jag tycker att terrasserna är väldigt härliga. När inflyttningsveckan är över och ni landar i vardagen, sitt på terrassen under det stora trädet och jobba. En ganska magisk upplevelse, säger Niklas.

Tänk på att ni alla är den del av kontoret, se det nästan som en levande organism som vi vill ska fortsätta utvecklas och förändras i takt med att ni förändras. Och nyttja lokalens design, hur företagen i huset knyts samman och flyter ihop med staden. Sup in atmosfären och njut, avslutar Nicole.

Arbetsgrupp MER

Arkitekter
Nicole Morel
Lisa Bruch
Niklas Larsén
Lotta Bengtsdotter
Elisa Vanaselja
Erika Macdonald

VR / visualisering
Emile Pascoe
Sofi Simon Grell
Henrik Bergstedt

 

För mer information
Tobias Welden
Marknads- och kommunikationsansvarig
070-214 99 12
[email protected]

Relaterade inlägg