Microsoft lanserar Soundscape på svenska

Microsoft lanserar tjänsten Microsoft Soundscape på svenska, en applikation som med hjälp av 3D-ljud  skapar ett mer naturligt sätt för personer med synnedsättning att uppleva omgivningen. Microsoft Soundscape finns tillgänglig på svenska via iOS från och med den 26 november. 

Över en miljard människor världen över har någon form av funktionsvariation, men bara en av tio har tillgång till assisterade produkter och teknik. Microsoft Soundscape är framtaget för att skapa ett mer naturligt sätt för personer med synnedsättning att uppleva omgivningen. Projektet startade år 2014 av Microsoftmedarbetaren Amos Miller som förlorat synen till följd av en ärftlig ögonsjukdom. Amos ville förbättra rörligheten för personer med synnedsättning med hjälp av teknik.

Tillgängliga städer med hjälp av teknik

Soundscape använder en kombination av öppna data från Open Street Map (www.openstreetmap.org) och Bing Maps. Genom att ställa in en så kallad ”audio beacon” på en vald plats eller ett landmärke kan användaren, med hjälp av 3D-ljud, röra sig mot platsen både utomhus till fots eller i ett fordon. Tjänsten är designad att fungera med hörlurar, headsets, ear-buds, ljudglasögon, med mera. Tjänsten använder molntjänsten Azure för att hantera data och kräver ingen användaridentifiering.

När Soundscape används i kombination med ett traditionellt hjälpmedel, som en blindkäpp eller ledarhund, kan en person med synnedsättning röra sig från plats till plats och skaffa sig en uppfattning av omgivningen – särskilt på tidigare för dem okända miljöer.

Appen kan också säga gatunamn, korsningar, och platser som personen passerar. Soundscape låter även användaren “markera” en plats som är viktig för dem. Till exempel kan du markera en specifik plats, adress, busshållplats, entrén till en byggnad, övergångsställen, eller till och med din hunds favoritträd. På så sätt kan Soundscape göra det som är dolt mer familjärt och förstärka upplevelsen för en person med synnedsättning. Soundscape är kostnadsfritt att ladda ner för iOS på svenska, engelska och franska.

Om Soundscape

Besök Soundscapes projektsajt för mer information om tjänsten eller om du vill ge feedback genom UserVoice. Microsoft erbjuder även assisterande teknik inbyggt i bland annat Office 365 för att möjliggöra för personer med synnedsättning att leva och arbeta mer självständigt.

Relaterade inlägg