Skogsstyrelsen räddar svensk skog med hjälp av AI

Skogsstyrelsen

Med hjälp av Artificiell intelligens (AI) ska Skogsstyrelsen ta fram en lösning som identifierar lärkträd som skadats av skadeinsekten lärksäcksmal. Målet är att lösningen på sikt även ska användas för att hantera andra skogsskador. Projektet möjliggörs dels genom Microsofts AI for Earth-program där Skogsstyrelsen som första organisation i Sverige erhållit anslag genom programmet.

Skogsstyrelsens ska ta fram en lösning som med artificiell intelligens identifierar skadegraden av lärksäckmal och bidra till att angreppen kan åtgärdas tidigare. Framöver hoppas Skogsstyrelsen även kunna använda kunskapen i större projekt och använda samma upplägg för att hantera andra skogsskador. I ett pressmeddelande säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, att nästa steg är att identifiera almsjukedrabbade almar på Gotland.

– Skogsstyrelsens har initierat ett otroligt viktigt projekt, inte enbart genom att identifiera och bidra till åtgärder som främjar naturen. Projektet bidrar dessutom till att bygga en ny kunskapsbas som gör det möjligt också för andra länder att bygga vidare på resultaten, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige.

Både data från projektet och den färdiga lösningen ska göras tillgänglig för användare utanför Sverige. Projektet ämnar bidra till en ökad förståelse på global nivå för de skador som lärksäckmalarna orsakar.

Artificiell  intelligens och drönarbilder bakom ny lösning

Sveriges just nu största skador av lärksäckmalen finns i sydöstra Västergötland. Skogsstyrelsens projekt använder omkring 1 600 drönarbilder över det området för att göra fler än 40 000 märkningar som ska lära modellen att identifiera alla lärkträd och klassificera dem som friska eller skadade. Genom att snabbt se vilka träd som är mest stressade och var i terrängen angreppen är som störst kan skogsägaren lättare hitta och ta bort de svagaste träden. Därmed kan man också minimera den ekonomiska skadan. I områden i USA och Canada där lärksäckmalen är invasiv kan angrepp i nya områden identifieras tidigt och spridningen motarbetas.

– Miljö och natur är ibland de mest komplexa system som finns och ska vi bevara vår natur så behöver vi förstå våra ekosystem bättre och vad som påverkar dem. Idag har vi nya avancerade verktyg för att samla in data och bearbeta den med hjälp av sensorer, maskininlärning och molntjänster. Teknik som inte fanns för bara ett par år sedan. Det gör mig förhoppningsfull inför framtiden, säger Daniel Akenine.

Som en konsekvens av klimatförändringarna befaras skadorna av lärksäckmalarna öka i Sverige. I Sverige förekommer lärksäcksmalen i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Vanligtvis är skadeinsekten lärksäcksmal aggressiv i de delar av Europa som har ett varmare klimat.

För mer information om projektet och expertuttalanden, ta del av Skogsstyrelsens pressmeddelande.

Om projektet

Projektet pågår till februari 2020 och är en del av det nationella Skogsdatalabbet som är en mötesplats för att analysera och tillgängliggöra skogliga data. Övriga aktörer i projektet är Jakova Innovation Center och B3 Consulting Group som arbetar med data-annotering och AI-modellen. Skogsstyrelsen använder Microsofts molntjänst Azure för att bygga AI-modellen och som en del av AI for Earth.

Om Microsoft AI for Earth

Microsoft AI for Earth stödjer projekt som använder AI för att främja och förändra hur människor och organisationer hanterar jordens naturliga system och resurser. Hittills har 435 bidrag beviljats till projekt som har en inverkan på över 71 länder. Läs mer om AI for Earth och hur du ansöker om bidrag här.

Illustration: Skogsstyrelsen. Med hjälp av drönarbilder görs märkningar på trädnivå för att lära modellen att identifiera alla lärkträd och klassificera dem som friska eller skadade.

För mer information kontakta:

Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige, [email protected]

Halil Radogoshi, systemutvecklare, Skogsstyrelsen, [email protected]

Relaterade inlägg