Microsoft Sverige belyser digitaliseringens nya möjligheter

Med kampanjen ”#NyaMöjligheter” vill Microsoft visa hur digitaliseringen hjälper individer, företag och samhället att skapa nya möjligheter att göra Sverige världsledande. Kampanjen lanseras nu i februari och kommer pågå fram till sommaren.

Kampanjen kommer vara uppdelad i två faser, de båda faserna kommer fokusera på digitalisering inom två fokusområden för Microsoft Sverige. Den första fasen fokuserar på inkludering och tillgänglighet, och den andra fasen kommer fokusera på hållbarhet.

Digitalisering är idag lite av ett buzzword som lätt blir luddigt att prata om. Men i grunden är digitalisering något som kan leda till så mycket bra. Som människor med balans i livet, mer konkurrenskraftiga företag och ännu bättre samhällen. Med kampanjen vill vi visa på kraften i digitaliseringen, från det lilla till det stora. Vi tror det är viktigt att vi alla är med på resan för att ta tillvara på de nya möjligheter som digitalisering kan innebära”, säger Therese Treutiger, vice vd på Microsoft Sverige.

Med kampanjen vill Microsoft Sverige informera, inspirera och uppmuntra till samtal om digitaliseringens nya möjligheter – för individen, företagen och samhället. Två olika kampanjfilmer som marknadsförs i sociala medier kommer vara kärnan i kampanjen. Filmerna kommer leda vidare till fördjupande innehåll via till exempel bloggposter, kundberättelser, rapporter och inlägg i sociala medier.

Oavsett förutsättningar, olikheter och kunskap skapar digitalisering nya möjligheter att utvecklas och lyckas. Det är den känslan som vi vill förmedla med första etappen av kampanjen”, säger Therese Treutiger.

Kampanjkonceptet har skapats i samarbete med JMWGolin och Carat hanterar medieköpen.

Relaterade inlägg