”För mig är det självklart att branschen ska vara jämställd”

Microsoft har varit medlem i Womentor sedan starten 2006 och hittills har över 40 medarbetare från Microsoft deltagit i programmet, antingen som mentor eller adept. Träffa två av årets deltagare från Microsoft, Amanda Lindgren och Mattias Haesert, och ta del av deras erfarenheter från branschen och programmet.

Förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor har sedan starten 2006 drivit jämställdhetsfrågor inom it- och telekombranschen. Syftet är att hjälpa företag att attrahera och behålla de bästa talangerna, kvinnor som män.  De företag som deltagit i Womentor har i snitt ökat andelen kvinnor i sina bolag från 25 till 34 procent sedan programmets start. Microsoft är inget undantag och har i dag 35 procent kvinnliga medarbetare. 

En av Microsofts deltagare i Womentor 2020 är Amanda Lindgren, Business Manager and Operations Lead i Microsofts Services-organisation. Amandas resa på Microsoft började redan år 2012 som Business Analyst. I dag ansvar Amanda för Microsoft Sveriges Business Excellence & Operations-team bestående av tre personer. I Womentor-programmet har Amanda hittills deltagit i ett antal utbildningar och träffat sin mentor.

– Womentor är verkligen ett inspirerande och professionellt ledarskapsprogram. Det ger insikter om att det krävs mycket arbete att öka jämställdheten och mångfalden i it-branschen. Jag tror att jag kommer få med mig mycket tillbaka in i min roll på Microsoft, både från arbetet med min mentor och lärdomar från de andra adepterna i nätverket, säger Amanda Lindgren.

Amanda ser positivt på framtiden för kvinnor i it- och telekombranschen. Hon hänvisar till det inflytande Womentors arbete har haft på branschen, där Nyckeltalsinsitutets Jämställdhetsindex JÄMIX visar på positiva progress kring jämställdhets för de företag som deltar i Womentor-programmet jämfört med branschindex.

– För mig är det en självklarhet att det ska vara jämställt, men jag tror att många it-bolag behöver arbeta mer aktivt med frågor som rör mångfald och inkludering i branschen, säger Amanda. Jag ser inte några nackdelar med att vara kvinna i it-branschen. Det är en rolig bransch där utvecklingspotentialen är enorm.

Microsoft Womentor 2020
Microsofts Sara Harrison, Amanda Lindgren och Mattias Haesert under invigningen av Womentor 2020

Mentorerna som deltar i Womentor-programmet har alla en gedigen erfarenhet som ledare. Microsofts Mattias Haesert, ansvarig för affärsområdet Services, är en av två mentorer från Microsoft som deltar år 2020.

– Jag har hört mycket gott om Womentor och är glad att delta. Programmet är till för att utveckla och coacha adepterna, men som mentor får man otroligt mycket tillbaka. Mentorskapet är ett givande och tagande med mycket intressanta dialoger och reflektioner, säger Mattias Haesert.

En av Microsofts prioriteringar för år 2020 är att på olika sätt öka förståelsen för inkludering genom ett aktivt värderingsstyrt arbete med fokus på att bredda definitionen av mångfald internt. Man ska exempelvis öka andelen kvinnor i bolaget och behålla andelen kvinnliga chefer, som idag ligger på 50 procent.

– På Microsoft tittar vi på jämställdhet ur olika aspekter. Vi måste också skapa ett intresse för både kvinnor och män att söka sig till branschen. Det gör vi exempelvis genom att spegla det samhälle vi verkar i. När vi rekryterar har ledningsgruppen ett ansvar i att säkerställa att vi har ett representativt underlag och rekrytera bästa individ för rollen. Det inkluderar allt från chefsroller till personer som söker sitt första jobb. Vi har kommit en bit på väg, men självklart finns det mer att göra och det är en konstant medvetenhet och aktiva beslut som krävs, säger Mattias.

Med andra Womentor-partnerbolag som CGI, HP, Info Care och Securitas menar Mattias att Microsoft tar del av ett samarbete som på sikt kan gynna stora delar av it-branschen. Jämställdhet och mångfald är en topprioritering för Microsoft Sveriges ledningsgrupp, en ledningsgrupp som i dag består av 58 procent kvinnor. 

– Det är mycket intressant att lära av hur andra it-bolag tänker och agerar i olika situationer. Det skapar ett värdefullt utrymme för dialog och lärande mellan bolagen, avslutar Mattias.

Womentor

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i it- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Läs mer om Womentor på deras hemsida.

För mer information kontakta [email protected].

Relaterade inlägg