#NyaMöjligheter för kvinnor i tech

IT-branschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, men jämställdheten och mångfalden haltar fortfarande efter. Statistik från IT & Telekomföretagen visar dessutom att andelen kvinnor i IT- och telekombranschen minskat sedan 2006. På Microsoft arbetar vi för ökad jämställdhet i tech-branschen. Vår ledningsgrupp består i dag av 50 procent kvinnor, 50 procent av våra chefer är kvinnor och drygt 35 procent av alla anställda är kvinnor. Vi har kommit en bit på vägen, men vi både vill och behöver göra mer.

I samband med internationella kvinnodagen den 8:e mars lyfter företag världen över olika initiativ i syfte att främja jämställdhet och mångfald. Som ett av världens mest jämställda länder har Sverige kommit långt, men många svenska branscher och yrkeskategorier återspeglar inte vårt samhälles mångfald. IT- och telekomsektorn är en av branscherna som fortfarande halkar efter. Vi vet att förebilder inom tech gör att unga blir mer intresserade av IT- och teknik. En studie från Microsoft med unga tjejer och kvinnor från Europa visar ett samband mellan förebilder och tjejers intresse för en karriär inom teknik. Därför vill Microsoft uppmuntra till att lyfta fram kvinnliga förebilder i tech-branschen och visa på bredden av #NyaMöjligheter för kvinnor i tech.

– IT-branschen är en innovativ och spännande bransch där utvecklingspotentialen för både kvinnor och män är enorm. Vi behöver skifta fokus från utmaningarna att locka fler kvinnor i IT till att visa på möjligheterna som branschen erbjuder. Arbetet med #NyaMöjligheter för kvinnor i tech är vårt bidrag för att tydligare lyfta kvinnliga förebilder och vi vill visa vilka möjligheter som finns för kvinnor i it-branschen, säger Therese Treutiger, vice vd på Microsoft Sverige.

Framtidens jobb finns inom tech

Enligt IT&Telekomföretagen kommer det att saknas mer än 70 000 personer med IT- eller digital kompetens i Sverige år 2022. IT-branschen står därmed både inför ett kompetensgap och jämställdhetsutmaningar. Microsoft tar sig an utmaningen att växla IT-kompetensen i Sverige genom att hjälpa 200 000 svenskar att utveckla sin kompetens inom IT och tech via initiativet #skillupsweden. Vi bygger forum för kvinnliga förebilder inom IT genom att årligen utse Årets IT-tjej, numera Årets Tech-tjej, anordna hackathon och utbildningar för unga tjejer tillsammans med våra samarbetspartners Hello World och Kodcentrum, och är stolta deltagare i IT&Telekomföretagens Womentor-program för att öka mångfalden och andelen kvinnliga chefer inom IT- och telekom.

– Alla vinner på en betydligt mer jämställd IT- och telekombransch; individer, företag och samhället. Ändå går utvecklingen för långsamt. Vi ser att en stor andel IT- eller digitalt relaterad kompetens kommer att saknas de närmsta åren. För att komma tillrätta med denna kompetensbrist måste branschen säkerställa att man attraherar både män och kvinnor. De företag som deltagit i Womentor varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent. Det visar att det lönar sig för företagen att aktivt och målinriktat jobba med sitt jämställdhetsarbete, säger Christina Ramm-Ericson, Näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen.

Och du, välkommen till oss! På sajten Microsoft Careers ser du lediga tjänster på Microsoft. Välkommen med din ansökan.

Studien Work Reworked- Läs mer om vikten av mångfald och innovation på arbetsplatsen

Relaterade inlägg