Microsoft partner till Hack the Crisis

Hack for crisis

Mellan den 3-6 april samlas tusentals personer för hackathon-eventet Hack the Crisis, ett digitalt event där alla är välkomna att bidra med innovativa lösningar i kampen mot covid-19. Microsoft är en av flera partners som stöttar hackathon-eventet med bland annat teknisk och industrispecifik kompetens.

– För att kunna bidra till att hantera den situation som vi befinner oss i behöver vi hjälpas åt som samhälle. Därför är vi oerhört glada att kunna stötta Hack the Crisis som samlar olika experter och kompetenser som kan bidra positivt till samhället. Microsoft kommer att bidra med både teknisk och branschspecifik kompetens i form av mentorer som finns tillgängliga under helgen, säger Annica Wallenbro Stojcevski, Affärsområdeschef Cloud och AI.

Regeringen beslutade i slutet av mars att ge Hack for Sweden uppdaget att anordna ett vituellt hackathon för att finna lösningar på utmaningar vi ser kopplat till Covid-19. Liknande initiativ genomförs i många andra länder runt om i världen. Alla som vill delta i hacket kan anmäla sig själv eller ett team på Hack the Crisis hemsida. Hacket kommer att fokuseras på tre huvudspår: rädda liv, rädda samhället, rädda näringslivet.

– Hackathons är ett fantastisk arbetssätt för att under tidspress komma samman och ta fram lösningar mot specifika utmaningar. Vi har redan sett många spännande lösningar från andra länder och ser nu fram emot att se vilka lösningar vi kan få fram i Sverige, Annica Wallenbro Stojcevski.

För mer information om Microsoft deltagande i Hack the Crisis, vänligen kontakta swedenpress@microsoft.com.

Relaterade inlägg