Ett välmående samhälle kräver en frisk planet

Climate

I januari lanserade vi att Microsoft ska vara koldioxidnegativa år 2030. I takt med att COVID-19 gjort sitt intåg och påverkat vår vardag på många plan, har inte hållbarhetsfrågan blivit mindre brådskande eller viktig. Därför presenterar vi nu nästa steg i vår hållbarhetsstrategi för 2020, med fokus på att bevara och skydda den biologiska mångfalden och hälsan i världens ekosystem.

Vi är beroende av ren luft, vatten, mat, medicin, energi och byggmaterial som naturen tillhandahåller. Att bibehålla naturens hälsa för både vår generation och kommande generationer är en av våra största utmaningar. En av våra insatser för att stötta hälsan i naturen är att utveckla och använda teknik för att stötta det globala hållbarhetsarbetet är en av våra insatser för att stötta hälsan i naturen.

Microsofts nya initiativ kring biologisk mångfald är multifacetterad. Genom ett ambitiöst program vill vi aggregera miljömässiga data från hela världen och använda den i en ny ”Planetarisk Dator”. Vi kommer att kombinera detta med att möjliggöra för partners och kunder att använda den resulterade utdatan för att förbättra miljömässiga beslut i deras organisationer.

Microsoft kommer anamma fyra principer för att vägleda oss i vårt arbete att uppnå våra mål kring biologisk mångfald:

  1. Använda oss av data och digital teknologi. Vi kan inte lösa problem som vi inte fullt förstår. Därför kommer vi aggregera miljömässiga data från hela världen och köra den genom databehandling och maskininlärning i en ny planetarisk dator.
  2. Stötta partners och kunder världen över. Vi kommer använda den planetariska datorn för att utveckla och driftsätta den digitala tekniken som hjälper våra partners och kunder med miljömässiga beslut i sina organisationer.
  3. Använda vår röst kring ekosystemrelaterade frågor inom socialpolitiken. Vi kommer att stötta och förespråka socialpolitiska initiativ som hanterar ekosystem på nationell och global nivå.
  4. Ta ansvar för vårt avtryck. Vi kommer ta ansvar för den påverkan vi har på ekosystem från våra direkta verksamheter genom att skydda mer landmassa än vi använder fram till 2025.

Läs mer om Microsoft nya hållbarhetsstrategi, inklusive den nya planetariska datorn och hur den fungerar, hur vi stärker våra kunder och hur vi tar ansvar för vårt landavtryck här.

Vill du se webbsändningen, vänligen besök denna länk.

För frågor, vänligen kontakta [email protected]

Relaterade inlägg