3D-printad lösning kan fyrdubbla kapaciteten av respiratorer i Sverige

Smittspridningen av coronaviruset i Sverige har ställt nya krav på antalet tillgängliga respiratorer i vården. Nu undersöks möjligheten att med hjälp av en 3D-printad lösning göra en respirator tillgänglig för flera patienter samtidigt.

Lösningen kallas Ventsplitter och är en öppen-källkodslösning för 3D-printing. Idén om att flera patienter potentiellt kan dela på respiratorer har diskuterats i många år, men aldrig testats fullt ut. Microsoft har i samarbete med Combitech och Siemens har med hjälp av industriella 3D-printrar tagit fram en prototyp på en adapter för respiratorer. Adaptern produceras i ett material som tål sjukvårdens krav på temperatur för desinficering.

Picture shows the solution "Ventsplitter"Lösningen består av en adapter som gör att en respirator kan kopplas till två eller fler patienter samtidigt. Genom att välja storlek på hål i adaptern, kan vården styra hur stor mängd syrgas en patient ska ha. Det gör att patienter med olika behov av syrgas ändå kan använda samma respirator.

”Möjligheten för flera patienter att dela på en respirator ger vården nya alternativ om behovet skulle överstiga resurserna. Man ska dock komma ihåg att tekniken är relativt oprövad och endast till för akuta situationer när andra alternativ inte är möjliga. I många vårdsituationer i Sverige ligger också bristen på personalsidan och inte på materialsidan”, säger Daniel Akenine, teknikchef för Microsoft i Sverige.

Lösningen kan snabbt printas ut och delas med de sjukhus som ser ett behov.

”Snabbheten från utveckling till produktion, gör också att om tester visar på behov av förändringar så kan man snabbt justera och ta fram en reviderad prototyp på mindre än en dag”, säger Johan Gunnarson, CTO på Combitech.

Lösningen testas för tillfället vid innovationsavdelningen på ett av Sveriges största sjukhus.

För mer information:
swedenpress@microsoft.com

Relaterade inlägg