AsthmaTuner först att delta i life science-mentorskapsprogram

Tidigare i år lanserade Microsoft, Pfizer och Region Västerbotten ett nytt partnerskap som ska erbjuda ett mentorskapsprogram i syfte att främja värdeskapandet i svensk hälso- och sjukvård, tillsammans med nästa generations värdeskapande life science-bolag. Först ut att ta del av mentorskapsprogrammet är medicinteknikföretaget MediTuner AB och deras lösning AsthmaTuner.

MediTuners produkt AsthmaTuner är en digital medicintekniklösning som bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för personer som lever med astma. Produkten, som är CE-märkt och kliniskt validerad, ingår i läkemedelsförmånen för barn med okontrollerad astma. AsthmaTuner fick nyligen också grönt ljus på användande ur informationssäkerhetssynpunkt från regionernas samverkansmodell för medicinteknik, genom medicintekniska produktrådet (MTP-rådet).

AsthmaTuner hjälper patienten att delta mer aktivt och självständigt i sin vård och stärka den egna hälsan genom egenkontroll av astmastatus, som i sin tur möjliggör ökad egenvård. Lösningen skapar också förutsättningar för en omställning för profession och vårdgivare, från traditionell fysisk vård till ökad grad av distansmonitorering- och vård.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få vara först ut i mentorskapsprogrammet. Vi tror verkligen på att arbeta nära tillsammans med andra ledande aktörer och vårdgivare för att skapa framtidens sjukvård och förbättra livet för alla astmatiker, säger Peter Sommer, Produktchef, AsthmaTuner.

– Denna typ av lösningar sätter verkligen patienten i fokus, en viktig utgångspunkt som vi på Pfizer har som kompass i vårt dagliga arbete. Vård, monitorering och symtomutvärdering på distans är på framfart och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter och hitta en process för att denna typ av lösningar kan integreras i vården och således komma patienten till godo, säger Andreas Svensson, Digital Innovation Lead, Pfizer.

Mentorskapsprogrammet kommer lägga fokus på de möjligheter och utmaningar som kommer med lösningar som AsthmaTuner och se hur dessa kan skapa långsiktigt värde för hela hälso- och sjukvårdssystemet.

– Fördelen med mentorskapsprogrammet är att såväl  kund- som leverantörsperspektiv tar plats sida vid sida, i syfte att öka förståelsen för hur värde kan skapas för patienter och invånare, profession och vårdgivare men också för kommersiella företag, säger Elham Pourazar, strateg med ansvar för innovation och partnerskap, Region Västerbotten. Perspektiviseringen är viktig om vi vill förstå hur vi tillsammans kan tillvarata digitaliseringens möjligheter och samtidigt säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet i svensk hälso- och sjukvård.

– Tio procent av världens befolkning har astma idag. Coronapandemin har verkligen visat hur viktigt det är att sjukvården kan erbjuda personer med kroniska sjukdomar vård på distans, säger Mathias Ekman, Director Industry Solutions Healthcare, Microsoft. AsthmaTuner är ett utmärkt exempel på nästa generations life science-bolag i Sverige där digitala tjänster skapar stor nytta och nya möjligheter för både vårdtagaren och sjukvården och bidrar till att realisera Sveriges life science-strategi.

Läs mer om Microsoft, Pfizer och Region Västerbottens mentorprogram.

Relaterade inlägg