Initiativ från Microsoft ska öka den digitala kompetensen hos 25 miljoner människor

Microsoft presenterar ett globalt initiativ tillsammans med Linkedin och Github, med målsättningen att genom digitala utbildningsresurser bidra till att höja den digitala kompetensnivån för över 25 miljoner människor fram till slutet av året. Initiativet har skapats som ett direkt svar på den globala krisen kopplad till Covid-19.

Tillgång till digitala färdigheter är ett viktigt steg för att påskynda återhämtningen av den globala ekonomin, särskilt bland de som drabbats allra hårdast. Nu ska data och analys användas för att bättre förstå vilka färdigheter och jobb som är mest efterfrågade och har störst chans att leda till nya karriärmöjligheter.

Enligt Arbetsförmedlingen den 29 juni 2020 var arbetslösheten i Sverige 9 procent (Juni 2019: 6,7 procent), vilket motsvarar 465 000 personer. Totalt har 88 408 personer varslats om uppsägning i Sverige sedan början av mars, vecka 10 till och med vecka 26. Antalet inskrivna arbetslösa i Sverige beräknas fortsätta öka.

– Coronapandemin har skakat om oss ur hälsosynpunkt, men också slagit hårt mot ekonomin och gjort att arbetslösheten ökat. Microsofts nya globala initiativ, som också innefattar Linkedin och Github, förstärker våra lokala satsningar på att utbilda fler inom it och teknik, där det kommer att finnas nya karriärmöjligheter och en hög efterfrågan på arbetskraft, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Initiativet, som beskrivs i detalj på i ett blogginlägg hos Microsoft, inkluderar konkreta steg som ska hjälpa människor som förlorat jobbet att skola om sig för få ny kompetens och hitta nya jobbmöjligheter. Initiativet har även involverat dotterbolagen Linkedin och Github, som medverkar med befintliga och nya resurser.

– Linkedin har en unik möjlighet att samla data, analysera den och förutse framtidens jobb. Med initiativet vill vi hjälpa de som tvingats lämna sina jobb till följd av pandemin. Tillsammans med Microsoft och Github kraftsamlar vi för att fler ska få chansen att snabbt komma tillbaka till arbetslivet, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på Linkedin.

Initiativet ska:

  • Öka användandet av data och analys för att bättre förstå de färdigheter och jobb som är mest efterfrågade och som har störst chans att leda till nya karriärmöjligheter.
  • Erbjuda gratis utbildningsresurser från Microsoft, Linkedin och Github fram till årsskiftet i syfte att hjälpa människor att utveckla färdigheter för de mest eftertraktade jobben.
  • Omvandla färdigheter till nya möjligheter genom att tillhandahålla vedertagna certifieringar till låg kostnad fram till årsskiftet samt ge fri tillgång till kraftfulla verktyg för arbetssökande som inkluderar certifieringar.

Utbildningsresurserna går att nå via opportunity.linkedin.com och är tillgängligt på engelska, franska, tyska och spanska.

Microsoft stöder initiativet med 20 miljoner dollar som ska hjälpa ideella organisationer över hela världen att ge stöd till de personer som behöver det mest. Microsoft siktar också på att göra data och analyser, inklusive data från Linkedin Economic Graph – tillgänglig för myndigheter så att de i sin tur kan fatta bättre beslut kring ekonomiska hjälpinsatser.

Senare i år kommer Microsoft att förhandsvisa en ny inlärningsapp kopplad till Microsoft Teams, som skapats för att hjälpa arbetsgivarnas utbilda och vidareutbilda nya och befintliga anställda när människor återvänder till jobbet och när ekonomin skapar fler jobb.

Mer information finns att läsa på news.microsoft.com/skills

Relaterade inlägg