Nyheter i Microsoft Teams för framtidens arbete och skola

Updates in Teams with Together mode

I takt med att världen reagerat och anpassat sig efter coronapandemin har samhället, med företag, organisationer och skola i spetsen, börjat gå från renodlat distansarbete till en mer hybrid modell av arbete, studier och sätt att leva. Under de senaste månaderna har Microsoft dragit lärdom kring hur samarbetsverktyg används och experter inom VR, AI och produktivitet har gett en bild av framtidens sätt att utföra arbete. Dessa lärdomar, som finns att ta del av här, har hjälpt oss utveckla teknik som hjälper Microsofts kunder att lyckas i dag och i framtiden. Idag presenterar Microsoft, inom ramen för framtidens arbete och skola, en rad nya tjänster och funktioner i Microsoft Teams med tre huvudfokus. 

Förbättrad uppkopplingskänsla

Together mode – I en tid som präglas av virtuella möten visar vår forskning att många känner sig mindre anslutna sedan de gick över till att arbeta på distans och upplever mer trötthet än från personliga möten. Together mode är en ny mötesfunktion i Teams som använder AI-segmenteringsteknik för att digitalt placera deltagare i en delad bakgrund, så att det känns som om deltagarna sitter i samma rum med alla andra i mötet eller klassen. Together mode gör möten mer engagerande, hjälper till att fokusera på andras ansikten och kroppsspråk och gör det enklare att ta del av icke-verbal kommunikation som är så viktig för människans interaktion. Funktionen är extra bra för möten där flera personer pratar, till exempel i en brainstorm eller rundabordssamtal, eftersom det gör det enklare för deltagarna att förstå vem som pratar. Together mode lanseras nu och kommer att vara tillgängligt för alla i augusti.

Dynamic view – Vi tror att de traditionella videomötena som människor använder varje dag kan bli mer engagerande och dynamiska. En rad förbättringar som vi kallar Dynamic view ger en ökad kontroll över hur du ser delat innehåll och andra deltagare i ett möte. Med hjälp av AI optimerar möten dynamiskt delat innehåll och videodeltagare. Nya kontroller gör att vyn kan anpassas efter önskemål och behov, vilket till exempel ger möjligheten att visa delat innehåll och specifika deltagare sida vid sida. Dynamic view-funktionen bygger på förbättringar av möten som presenterades förra månaden, och inkludera large gallery view som rullar ut nästa månad, vilket gör att deltagare kan se video för upp till 49 personer i ett möte samtidigt; och virtual breakout rooms, som gör det möjligt för mötesorganisatörer att dela upp mötesdeltagarna för mindre gruppdiskussioner.

New Teams feature - Dynamic view

Dynamic view

Large gallery view

Large gallery view

Videofilter – Videofilter som ofta används i appar för fotografering och sociala medier blir nu tillgängliga i Teams. Innan ett möte kan man nu använda filter för att subtilt justera belysningsnivåerna och mjuka upp fokus på kameran för att anpassa sitt utseende.

New Teams feature - Video filters

Reflect messaging extension – Den nya funktionen ger chefer, ledare och lärare ett enkelt sätt att förstå hur deras team eller elever känner – antingen i allmänhet eller inför ett specifikt ämne så som balans i livet, projektstatus eller organisationsförändringar. IT-administratörer kan installera Reflect messaging-funktionen från GitHub och sedan göra det tillgängligt för organisationen i menyn för message extension. När installationen genomförts skapar tillägget förslag på frågor och ger möjlighet att lägga till anpassade frågor som gruppmedlemmarna kan svara på i en undersökningsliknande funktion. Resultaten kan sedan anonymiseras. Reflect message-tillägget kommer att finnas tillgängligt under de kommande veckorna.

Reflect messaging extension

Mer inkluderande, engagerande och effektiva möten

Live reactions – Vissa icke-verbala reaktioner som leenden och huvudnickar kan vara svåra att uppfatta digitala möten. Inom kort kommer deltagare kunna reagera med emojis som visas för alla deltagare. Live-reaktioner är en delad funktion med PowerPoint Live Presentations, vilket gör det möjligt för publiken att ge omedelbar feedback till presentatören.

Live reactions

Chat bubbles – Under möten har chatt blivit en naturlig plats för konversation och idéer, som erbjuder ett alternativ för människor att delta i diskussionen. Men det kan vara utmanande att vara uppmärksam på video, presentationer och chattar samtidigt då deltagare manuellt måste öppna chattens sidopanel manuellt för att komma åt chattkonversationen. Inom kort kommer chattar som skickats under ett Teams-möte dyka upp på skärmarna för alla mötesdeltagare, vilket gör chatten mer central i mötet.

Talarmarkering och översättning för textning och transkribering i realtid – Redan i dag erbjuds live-textning i Teams som ett sätt att följa med vad som sägs. Snart lanseras en funktion som via bildtext visar vem som talar. Transkribering i realtid, som lanseras senare i år, är ett annat sätt att följa med vad som har sagts och vem som har sagt det. Efter ett möte sparas transkriberingsfilen automatiskt i chattfliken för mötet.  Senare i år kommer också möjligheten att översätta det som sägs till undertexter så att deltagare kan följa med på ett annat språk än det som talas.

Live captions

Live captions med speaker attribution

Live transcription

Live transcription med speaker attribution


Interaktiva möten för fler än
1 000 deltagare – Det finns tillfällen då det är viktigt att samla en stor grupp individer i ett interaktivt möte där alla deltagare kan chatta, kommentera och använda video. Teams-möten växer för att nu tillåta upp till 1 000 aktiva deltagare. När antalet deltagare överskrider den gränsen skalar mötet för att rymma upp till 20 000 deltagare i ett möte som endast går att följa.

Uppdateringar i Microsoft Whiteboard – Verktyg för visuella samarbeten kan göra möten och undervisningsmiljöer mer effektiva och inkluderande. Whiteboard i Teams uppdateras med nya funktioner som inkluderar klisterlappar, penna och bläck samt drag-and-drop-funktioner. Dessa gör det möjligt för användare som inte har tillgång till pekskärm eller Surface Hub att delta i Whiteboard-sessioner i Teams-möten.

MIcrosoft Whiteboard

Synkade arbetsmoment som sparar tid

Tasks app – Uppgiftsappen i Teams, som rullas ut denna månad, ger en enhetlig vy över uppgifter från hela Microsoft To Do, Planner och Outlook. Smarta listor som ”Tilldelat till mig” samlar uppgifter från olika planeringsverktyg, oavsett om du använder skrivbord, webb eller mobil. Lägg till uppgifter som en flik i en kanal och ta del av din Planner-upplevelse med den nya listvyn.

Tasks app

Förslag på svar – Förslag på svar i Teams-chatten använder AI för att skapa korta svar baserat på sammanhanget i det föregående meddelandet. Nästa gång någon frågar ”Har du tid att träffas idag?” kan användaren svara ”Det har jag, verkligen!” utan att behöva använda tangentbordet. Funktionen lanseras senare den här månaden.

Suggested replies

Touchless meeting experiences – När människor börjar återvända till sina arbetsplatser är beröringslösa mötesupplevelser i delade utrymmen viktigare än någonsin. Idag gör Teams det möjligt att delta i möten och dela innehåll till mötesrumsenheter från sin egen mobila enhet eller PC. Dessa funktioner utökas med en ny personlig remote app i Teams mobila upplevelse, som kommer ge ytterligare möteskontroll som möjligheten att ansluta och lämna mötet, slå på och stänga av ljudet för rummet, justera ljudvolymen och slå av och på kameror. Röstkommandon för Microsoft Teams rumsenheter gör att deltagare i rummet kan ansluta och lämna ett möte, ringa ett nummer eller ringa någon i sin adressbok. Samtidigt introduceras också trådlös casting till alla Teams-rum, samarbetsstationer eller Surface Hub-enheter, vilket möjliggör sömlösa personliga samarbeten för personer i gemensamma utrymmen.

Room remote

 

Från det första mötet till lanseringen av ett projekt – och allt däremellan – är Teams platsen där människor möts för att få jobbet gjort. Genom att arbeta nära och tillsammans med användarna kommer Microsoft fortsätta utveckla framtidens arbete och leverera teknik med människan i fokus.

Om inget annat anges kommer de nya Microsoft Teams-funktionerna som annonseras idag att lanseras senare i år.

För mer information, kontakta:
swedenpress@microsoft.com

 

Relaterade inlägg