EU-domstolens beslut om internationell dataöverföring

EU-domstolen meddelade idag den 16 juli 2020 dom i rättsfallet Schrems II där man tagit ställning till överföringen av uppgifter från EU. Med anledning av EU-domstolens dom vill vi vara tydliga med att våra kommersiella kunder även fortsatt kan använda Microsofts tjänster i enlighet med europeisk lagstiftning. EU-domstolens dom förändrar inte våra kunders möjligheter till överföring av data mellan EU och USA i Microsofts molntjänster.

En utförligare beskrivning av hur Microsoft ser på domen och dess effekter finns att läsa i denna officiella Microsoft EU Policy-artikel från Julie Brill, Corporate Vice President for Global Privacy and Regulatory Affairs and Chief Privacy Officer.

Relaterade inlägg