Ny undersökning visar att företag måste prioritera både utbildning och teknik för att maximera värdet av AI 

AI rapport lärande

En ny undersökning från Microsoft visar att företag får störst nytta av Artificiell Intelligens när de kombinerar innovation och AI med kompetenshöjande utbildning av medarbetarna. Undersökningen visar bland annat vilka färdigheter som krävs för en gynnsam implementering av AI. Totalt deltog över 11 000 chefer och medarbetare från 20 länder i studien.

Bland de företag i Sverige som kommit längst med sin AI-satsning uppger 85,7 procent av cheferna att man redan aktivt utbildar eller planerar att utbilda sina medarbetare. Nära hälften 41 procent av svenska medarbetarna på företag med hög mognadsgrad inom AI säger att de redan tagit del av olika utbildningsprogram. Hos företag som befinner sig i början av sin AI-resa uppger ungefär en tredjedel (37,8 procent) av medarbetarna globalt att de tagit del av kompetenshöjande utbildningsinsatser.

– Det finns ett samband i hur långt företag nått i mogenhet kring användandet av AI och hur väl det uppmuntrar en lärandekultur, säger Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft. Företag måste självklart ha både sin data och teknik på plats för att kunna optimera användningen av AI, men det är minst lika viktigt att säkerställa rätt kompetens inom bolaget, ha kunskap om AI-etik, och satsa på kompetenshöjning av medarbetarna.

 

Utbildning och AI i kombination hjälper företag att lyckas

I Sverige uppger 72,4 procent av cheferna på företag som kommit långt i sin AI-satsning att AI redan skapar affärsnytta, jämfört med 46,5 procent av cheferna på företag som befinner sig i början av sin AI-resa. Cirka 80,6 procent av alla svarande i den globala undersökningen ser dessutom ett stort värde i att använda tekniken för att optimera verksamheten.

Undersökningen visar även att de företag som kommit långt i sin AI-satsning inriktar sig på hur AI kan komplettera medarbetarnas kunskap. Det rör sig om allt från avancerad dataanalys och kritiskt tänkande, till kommunikation och kreativitet. De är även mer benägna att använda AI för att hjälpa sina medarbetare identifiera nya affärsmöjligheter, använda AI i utvecklingen av nya produkter och tjänster samt förbättra kundupplevelsen. ​

– Skillnaden mellan ledande AI-företag och övriga ligger inte främst i förmågan att använda AI för att göra bolaget mer effektivt, utan i företagens förmågor att skapa digitala tjänster med hjälp av AI som genererar kundnytta. De mest ledande AI-företagen prioriterar dessutom kunskap om AI lika mycket som tekniken själv, säger Daniel Akenine.

AI skapar företagskulturer med fokus på innovation och lärande

84 procent av alla tillfrågade medarbetare i Sverige uppger att de vill ta del av AI-relaterade utbildningar. Majoriteten (62,7 procent) av medarbetarna som arbetar på ett företag som kommit långt i sin AI-satsning uppger att deras arbetsgivare förbereder dem för arbete med AI som del av verksamheten. En siffra som sjunker till 30,7 procent bland anställda på företag AI inte är fullt lika implementerat.

För fler resultat och insikter från undersökningen, klicka här.

Metod

KRC Research genomförde ett slumpmässigt urval av över 11 000 chefer och medarbetare från företag i Tyskland, Förenade kungariket, Ryssland, Polen, Tjeckien och Slovakien, Ungern, Australien, Brasilien, Israel, Turkiet, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, USA, Indien, Kanada, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige.

För mer information:
[email protected]

Relaterade inlägg