Årets partners utsågs på Microsoft Partner Inspiration Day 2020

Idag gick Microsoft Partner Inspiration Day av stapeln, för första gången som ett helt digitalt event. Cirka 900 partners deltog under dagen för att tillsammans med Microsoft diskutera kommande års gemensamma strategi och prioriteringar. Under dagen belönade Microsoft Sverige tio partnerföretag som utmärkt sig under föregående år.

Partner Inspiration Day är en av årets höjdpunkter. Ett tillfälle att hylla det fina jobb som gjorts av våra partners under föregående år, men framförallt en möjlighet för oss att tillsammans blicka framåt och enas om prioriteringarna för kommande år. Vårt nätverk av partnerföretag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att vi ska kunna skapa nya möjligheter för Sverige genom digitalisering”, säger Therese Treutiger, ansvarig för Microsofts Partner verksamhet i Sverige.

Under Microsoft Partner Inspiration Day utsågs traditionsenligt partners som utmärkt sig inom respektive kategori inom Microsofts ekosystem.

Alla vinnare på Microsoft Partner Inspiration Day 2020

Årets Partnersamarbete – Azure  – Xenit + Asurgent

”Här har vi två partners som trots snarlik affärsmodell och varande konkurrenter gjorde allt för kundens bästa i ett lyckat migreringsprojekt. Genom ett nära och öppet samarbete med tydlig förståelse för, inte bara varandras, utan även kundens prioriteringar, så genomförde de ett mycket lyckat migreringsprojekt vilket även inkluderade en ny klientmiljö baserad på Windows Virtual Dekstop.”

Årets Partnersamarbete – Dynamics – DynamicFactory, NAB & Zelly

”Dynamic Factory har byggt upp en affärsmodell att hjälpa partners att snabbt komma igång med försäljning av Dynamics 365. Det är speciellt framtaget för Microsoft 365 partners. Zelly är en sådan partner, som nu tillsammans med NAB & Dynamic Factory vinner nya kunder gemensamt och leverar ännu mer kundvärde.”

Årets Cloudpartner – Capgemini och Sogeti

”För en långsiktig satsning på alla våra tre moln men också för ett snabbt agerande då marknaden och kundernas beteende drastiskt förändrades över en natt. Capgemini och Sogeti klev in och hjälpte sin kund att träffa sina kunder online genom att skapa en integrerad kundprocess från planering till genomförande genom integration av Dynamics och Teams.”

Årets Hållbarhetspartner – ATEA 

”För ett långsiktigt och konsekvent arbete inom hållbarhet som ger avtryck inte bara i branschen utan även hos våra kunder visar ATEA att alla kan göra skillnad när man engagerar sig i de stora samhällsfrågorna. Med våra 100% gröna datacenter på väg ser vi fram emot ett nära samarbete och tillsammans skapa nya möjligheter till en hållbar utveckling.”

Årets SMB-partner  – Zelly

”Zelly vinner priset som årets SMB-partner för andra året i rad! De är ett fantastiskt exempel på en ”born in the cloud partner” som fortsätter tillväxtresan från förra året och vinner nya affärer i alla Microsofts tre moln.”

Årets Innovationspartner, Modern Workplace – Pexip

”Med sin CVI-lösning gör Pexip det möjligt för alla att vara med i Teams-möten med ett klick, även om de kör Zoom, Poly, eller Cisco lösningar. Som en av våra ledande Cosell-partners har Pexip hjälpt hundratals kunder att gå till en modern mötesmiljö i Microsoft Teams. Dessutom har de växt sin Azure konsumtion med nästan 200%.”

Årets Transformations partner inom Azure – Episerver

”Episerver driver på svenska kunders transformation till Azure och användandet av molnlösningar i stor skala inom alla segment. Med sin lösning är de vår överlägset största svenska ISV som genererat flest Co-sell affärer och dessutom drivit mest Azurekonsumtion under året.”

Årets Innovationspartner inom Data & AI – CGI

”Att frigöra resurser från repetitivt arbete till patientvård är en enorm hjälp för att avlasta sjukhus i den kris som nu råder. Som ett av de första sjukhusen i Sverige har Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, tagit robotar till hjälp för att utföra tidskrävande rutinarbeten vid bland annat hantering av remisser och sjukskrivningsärenden. Som ett resultat sparar SÄS in mellan 2000 och 3000 administrationstimmar per år för vårdpersonalen på SÄS, tid som kan ägnas åt att ge mer högkvalitativ vård och samtidigt bidra till en bättre arbetsmiljö.”

Årets stjärnskott inom Produktivitet & Säkerhet – Coligo

”Efter att ha presenterat sin vision hur en IT-arbetsplats kan se ut med Microsoft 365 E5, med hög nivå av produktivitet, samarbete och säkerhet, till att inspirera och sen realisera att byta plattform från Google G suite så flyttades 1400 användare med all tillhörande information till Microsoft Teams, OneDrive for business, SharePoint och Exchange Online på en och samma gång med en hög säkerhetsnivå för identiteter, åtkomster, enheter och data.

När pandemin sen satte klorna i verksamheten, så har den plattform som etablerades hos kunden varit en möjliggörare för att fortsätta sin verksamhet på distans med hög säkerhet och produktivitet i fokus.”

Årets möjliggörare – Telia

”När pandemin slog till och omedelbart påverkade många småföretagares arbetssituation och ekonomi så agerade Telia snabbt tillsammans med Microsoft och lanserade ett nytt erbjudande, Telia Jobbmobil, som gjorde det möjligt för kunder att nyttja Office 365-tjänsterna i sin mobil utan debitering av datatrafik vilket hjälpte många att upprätthålla sin verksamhet under utmanande förhållanden.”

Relaterade inlägg