Microsoft tar plats i Akademin för livslångt lärande ­- för digitalisering i den offentliga sektorn

Microsoft tar plats i Akademin för livslångt lärande

Nu står det klart att Microsoft tar plats i Akademin för livslångt lärande. Akademin för livslångtlärande lanserades under hösten 2020 och vänder sig till ledare i den offentliga sektorn med målet att dra full nytta av den digitala utvecklingen.

Digitaliseringen, globaliseringen och klimatomställningen ökar kraven på organisationers förmåga att ställa om. Därför lanserades Akademin för livslångt lärande (AfLL), en pilotverksamhet riktad mot myndighets-, kommun- och regionchefer. Under våren 2021 kommer Akademin lansera bredare erbjudanden som ska ge djup kunskap inom digitalisering med fokus på tre huvudområden; medborgarperspektivet, den digitala verktygslådan och ledarskap i en värld som förändras snabbt.

– Vi är väldigt glada att ingå i Akademin för livslångt lärande. Sverige har på kort tid genomgått en stor digital transformation som ställer nya krav på både arbetsmarknaden och det livslånga lärandet bland arbetstagare i Sverige. Genom att utbilda offentliga ledare kan vi tillsammans skapa lärande organisationer och nya möjligheter för konstant utveckling, säger Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige och bolagets representant i Akademin för livslångt lärande.

Utgångspunkten för AfLL är samhällets behov av ny kompetens. Konsekvensen av de omfattande transformativa processer vi nu ser är förändrade arbetsuppgifter, processer, verktyg och metoder. Initiativtagare är RISE, Google, Telia, Ericsson, IT & Telekomföretagen och Svenskt Näringsliv. AfLL leds av forskningsinstitutet RISE. Bakom initiativet står RISE, Google, Telia, Ericsson, IT & Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och Microsoft.

För mer information, vänligen kontakta [email protected].

Relaterade inlägg