Defending Your Data

Microsoft lanserar idag ”Defending Your Data”, ett initiativ som ger ett ökat integritetsskydd för kunder i EU. Initiativet innebär att Microsoft åtar sig att:
  • utmana varje begäran om utlämnande av kunddata från kunder inom såväl publik som offentlig sektor oavsett vilken stat som begär informationen utlämnad så länge det finns laglig grund att utmana begäran, och
  • ekonomisk kompensera dessa kunders användare om vi behöver lämna ut data för att svara upp mot en begäran om utlämnande i strid med EU:s dataskydd (GDPR).

En utförligare beskrivning finns att läsa i denna officiella bloggpost på Microsoft on the Issues.

Relaterade inlägg