Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor

Idag presenterar Microsoft paketet Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor (MSMD), en sammanställning av verktyg, blueprints, policies, rapporter och utbildningar som riktar sig mot offentlig sektor i Sverige. Syftet är att förenkla för den offentliga sektorn i Sverige att använda sig av molntjänster i Microsoft Azure. MSMD lanseras den 1 december i samarbete med ett antal utvalda partnerföretag i Sverige.

I Sverige finns det ett antal lagar och regleringar att ta hänsyn till vid användning av molntjänster. Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor fokuserar på att förenkla arbetet med regelefterlevnad av de tre vanligaste lagarna och regleringarna inom offentlig sektor, GDRP, OSL och säkerhetsskyddslagen säger Daniel Akenine, Nationell Teknikchef på Microsoft Sverige.

MSMD riktar sig särskilt till de som behöver uppfylla de regleringar, krav och lagar som gäller för offentlig sektor i Sverige. Designen är utformad för att skapa en molnmiljö för it-tjänster med mycket hög it-säkerhet utan att ge avkall på funktionalitet samtidigt som den innehåller ett antal verktyg för att hjälpa till att uppfylla regleringar och lagar så som GDPR, OSL och säkerhetsskyddslagen.

Hur MSMD hjälper offentlig sektor att upprätthålla GDPR

  • Azure Blueprint för svensk offentlig sektor som baseras på MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ISO 27001.
  • Microsoft Compliance-paket för GDPR som gör det möjligt att verifiera organisationens och Microsoft Azure’s regelefterlevnad av GDPR.
  • Azure Data Subject Request gör det möjligt att svara på förfrågningar om åtkomst, rättelse, radering och export av personuppgifter i Azure.

Hur MSMD hjälper offentlig sektor att upprätthålla OSL

Förutom alla delar som ingår kopplat till GDPR så ingår dessutom:

  • Azure Customer Lockbox (extra kostnader kan tillkomma) som inför ett extra steg för sekretessprövning innan någon kan ges tillgång till kunddata vid support.
  • Double Key Encryption (eller motsvarande) som hindrar tillgång till kunddata för alla som inte har tillgång till krypteringsnycklarna, inklusive Microsoft.

Hur MSMD hjälper offentlig sektor att upprätthålla säkerhetsskyddslagen

Förutom komponenter som finns beskrivna i avsnitten ovan avseende GDPR och OSL så erbjuder Microsoft:

  • Azure Stack Hub. Ett eget privat Azure som man kan köra helt eller delvis bortkopplat från Internet och det offentliga molnet.

Frågorna kring molnet har bromsat upp digitaliseringen av offentlig sektor i Sverige. Samtidigt är användningen av molntjänster avgörande för att offentlig sektor ska kunna skapa nya möjligheter för individen, samhället och Sverige på ett smartare och effektivare sätt. Med Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor hoppas vi räta ut flera av de frågor som senaste åren hållit digitaliseringen av offentlig sektor tillbaka.” säger Jennica Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft Sverige.

Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor lanseras den 1 december i samarbete med Atea, TietoEVRY, TrueSec, OneVinn, B3 Consulting Group, NordCloud, Asurgent, CGI, Sogeti och Certezza.

Relaterade inlägg