Information om cyberattacken kopplad till SolarWinds

Senaste dagarna har det rapporterats fler och fler detaljer kopplade till cyberattacken mot IT-säkerhetsföretaget SolarWinds och de efterföljande attackerna på andra företag.

Sedan attacken skedde har Microsoft, precis som andra kunder till SolarWinds, aktivt eftersökt spår av den skadliga binärkoden från SolarWinds-attacken, och kan meddela att spår har hittats, isolerats och raderats. Vi har inte hittat några indikationer på att den skadliga koden haft tillgång till några produktionssystem eller kunddata. Vår utredning är pågående, men i nuläget har vi inte hittat någon indikation på att våra system använts för att attackera andra organisationer. Mer om den pågående utredningen kan du läsa på Microsoft Security Response Center: Customer Guidance on Recent Nation-State Cyber Attacks – Microsoft Security Response Center

Cyberattacken är ännu ett exempel på så kallade nationsstödda cyberattacker, mot den bakgrunden har Brad Smith skrivit en bloggpost om vikten av ett robust globalt cybersäkerhetsarbete A moment of reckoning: the need for a strong and global cybersecurity response – Microsoft On the Issues

Relaterade inlägg