Microsofts paneler på Framtidsarenan 17-18 februari

Den 17–18 februari bjuder Microsoft Sverige, Hill+Knowlton Strategies och Rodolfo in till den andra upplagan av Framtidsarenan. Vid sidan om Framtidsarenans huvudprogram sänds webbinarier från fristående arrangörer, där Microsoft står som arrangör för ett antal programpunkter inom digitalisering, lärande, hållbarhet och innovation.

Framtidsarenan är en digital plattform för både breda och nischade samtal, där samtalet om framtiden står i centrum. Initiativet startades av Microsoft Sverige, Hill+Knowlton Startegies och Rodolfo som en alternativ plattform till Almedalen och Järvaveckan.

I juni 2020 arrangerades den första upplagan av Framtidsarenan, då med över 180 deltagande talare från 150 organisationer fördelade på över 50 programpunkter. Panelsamtalen täckte en bredd av ämnen mellan allt från skola och vård, över samtal om det politiska opinionsläget och europeisk politik, via digitalisering och mänskliga rättigheter, till hållbarhet och stadsutveckling.

– I fjol bidrog Framtidsarenan till viktiga diskussioner, ofta med avstamp i pandemins inverkan på olika samhällsfunktioner. Den 17-18 februari ser vi fram emot nya, framåtblickande samtal för hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft och tillsammans skapa nya möjligheter, säger Daniel Siberg, vice vd på Microsoft Sverige. I Microsofts egna panelsamtal ser vi fram emot att, tillsammans med engagerade paneldeltagare, diskutera digitaliseringens inverkan på bland annat finanssektorn och arbetsmarknaden.

Vill du också arrangera en eller flera programpunkter? Läs om hur du deltar på Framtidsarenan här.

Microsofts paneler i det breda programmet

Under Framtidsarenan arrangerar Microsoft ett antal panelsamtal i Framtidsarenans breda program. Panelerna sänds den 18 februari via Framtidsarenan.se.

18 februari kl. 09:00 – Molntjänster för finanssektorn – hinder eller möjlighet?
Om finanssektorn på riktigt ska genomgå ett digitalt skifte krävs en snabbare övergång, men farhågorna är många. Vi möter representanter från Handelsbanken, Skandia, Itello och Metafore för ett samtal om finanssektorn syn på molntjänster. Samtalet modereras av Ayaz Shukat, Senior Account Tech Strategist, Microsoft Sverige. Läs mer om panelen här.

18 februari kl. 10:00 – Ekosystem för innovation – ensam är inte stark
För att driva den transformation samhället står inför behöver företag hitta nya ytor för samarbeten. Oväntade möten föder innovation, men hur skapar vi gränsöverskridande samarbeten mellan konkurrerande bolag? Hör Skanska, EY Doberman och Combient om hur samarbete skapar innovation. Samtalet modereras av Helena Fuchs, affärsområdeschef, Microsoft Sverige. Läs mer om panelen här.

18 februari kl. 11:00 – Hur accelererar vi förändringsresan inom offentlig sektor?
Sverige placerar sig ofta högt upp på listor över länder med hög innovationsgrad, men ligger långt efter då det gäller digitalisering inom offentlig sektor. Hör Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad om skillanderna mellan privat och offentlig sektor digitaliseringsmognad och framtiden för offentlig sektor. Samtalet modereras av Magnus Forsberg, affärsutvecklingsansvarig offentlig sektor, Microsoft Sverige. Läs mer om panelen här.

18 februari kl. 13:00 – Hållbarhet – från ambition till verklighet
Hållbarhet håller på att gå från bifråga till huvudfråga inom många organisationer. Hur gör dagens ledare och företag hållbarhet till en del av bolagets affärsmodell? Den 18 februari diskuterar Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft vilka förändringar som krävs för att ambitionerna ska bli verklighet. Samtalet modereras av Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef på Microsoft Sverige. Läs mer om panelen här.

18 februari kl. 14:00 – Från kompetensbrist till karriärist – så bygger vi framtidens arbetsmarknad
Enligt Arbetsförmedlingen fortsätter arbetslösheten att öka. Samtidigt är efterfrågan på medarbetare inom olika branscher stor. Vi bjuder in till ett samtal med LinkedIn, Arbetsförmedlingen och Sigma IT om kompetensbehovet och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Samtalet modereras av Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige. Läs mer om panelen här.

Om Framtidsarenan

Framtidsarenan är en digital plattform för samtal om Sveriges framtid. Här möts organisationer, företag, partier och andra samhällsaktörer som vill diskutera framtidens utmaningar och möjligheter. Framtidsarenan arrangeras av Microsoft Sverige, Hill+Knowlton Strategies och Rodolfo. Läs mer på www.framtidsarenan.se.

Relaterade inlägg