Ny rapport: Distansarbetet har fungerat bra, men nu tänker många byta jobb

Årets Work Trend Index-rapport visar att svenska chefer och anställda klarar distansarbete bra vid en internationell jämförelse. I Sverige är det dock fler än europasnittet som vill göra en karriärförändring och funderar på att byta arbetsgivare. Många chefer upplever också att de är satta under hög press från sina arbetsgivare. Nu behöver företag snabbt rusta sig för den hybrida modell för arbete som tar vid när vi kan börja gå tillbaka till arbetsplatserna och ska hitta en ny balans mellan kontorsarbete och distansarbete. Företag som inte agerar riskerar att anställda lämnar när pandemins effekter avtar. Det visas i den internationella studie som finns i årets Work Trend Index. Sverige är ett av 30 undersökta länder och 1000 svenska anställda och chefer har tillfrågats om hur ett förändrat arbetssätt har påverkat dem professionellt och privat.

Studien visar bland annat att:

  • 42 procent av de tillfrågade svenskarna överväger att byta jobb. 15 procent säger dessutom att det är troligt att de kommer göra det inom en snar framtid
  • Anställda tillhörande den så kallade Generation Z (personer mellan 18 och 25) mår i allmänhet bättre i Sverige än i andra länder. 49 procent mår bra med det nya och förändrade sättet vi arbetar. Samma siffra för hela Europa är 41 procent.
  • Svenska chefer klarar sig i allmänhet bra men många upplever för höga krav från arbetsgivaren. 65 procent av cheferna i Sverige säger sig må bra, medan snittet i Europa är 54 procent. 61 procent anger att deras arbetsgivare kräver för mycket av dem. I resten av Europa är den siffran 45 procent.

“De beslut som verksamheter nu fattar kring vilken arbetsmodeller de ska ha post-corona kommer att få stora och långsiktiga effekter,” säger Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Work och Microsoft 365 på Microsoft Sverige. ”Att hitta en fungerande hybrid modell som tar över efter distansarbetet kommer att vara nyckeln till lönsamhet, innovation och möjligheter att attrahera och behålla anställda.”

Studien har genomförts i januari 2021 och både chefer och anställda i Sverige ingår. Personerna som ingår i studien har tillfrågats hur de mår under pandemin, allmänt samt kopplat till sitt arbete. Rapporten innehåller data från länder som tillämpat olika nivåer för nedstängning av samhället. Resultaten tyder på att människor generellt mår sämre i länder som tillämpat hårda restriktioner.

Anställda som upplever att de fått sin livssituation starkt påverkad av restriktioner svarar i dubbelt så stor utsträckning att de kämpar i tillvaron (21 %), om man jämför med personer som inte påverkats starkt av restriktioner i vardagen (10 %).

Sammantaget mår svenskar relativt bra i en europeisk jämförelse. 50 procent säger att de mår bra, 34 procent att de klarar sig och 16 procent att känner att de får kämpa. (EMEA: 41 %/44 %/15 %) På frågan om de upplever hur arbetssituationen förändras jämfört med ett år sedan är det nästan lika många som svarar att den förbättrats (22 %) som att den försämrats (24 %). Även här ett något högre resultat än europasnittet (21 procent, respektive 26 procent)

Utöver intervjusvaren så innehåller Work Trend Index också användardata som visar hur vårt sätt att arbeta förändrats under pandemin. Bland några av de globala iakttagelserna finns:

  • Tiden vi spenderar i digitala möten har mer än fördubblats
  • Under februari skickades 40 miljarder fler e-postmeddelanden än i februari förra året.
  • Data från Microsoft Teams och Outlook visar att våra nätverk krympt men kan växa med hjälp av en mer hybrid modell för arbete.

Hela rapporten med ytterligare data och insikter finns här.

Om WorkLab

WorkLab är en publikation från Microsoft med syfte att belysa frågan om hur framtidens arbetssätt och arbetsmetoder kommer att vara utformade, baserat på forskning och insikter från den pågående pandemin. Genom att sammanföra vetenskapliga data och insikter med berättelser om hur vårt sätt att arbeta förändras vill WorkLab stimulera en större diskussion kring framtidens arbetssätt som också kan komma kunder till gagn i deras förändringsarbete.

Relaterade inlägg