Stort intresse i Sverige för Microsoft och Linkedins kostnadsfria utbildningar inom digital kompetens

På ett år har över 220 000 svenskar visat intresse för det globala utbildningsinitiativet som lanserades i juni 2020 av Microsoft, Linkedin och Github. Initiativet bidrar till att höja den digitala kompetensnivån genom att erbjuda kostnadsfria digitala utbildningsresurser. Knappt ett år efter att initiativet lanserades har över 30 miljoner människor hjälpts att höja sin digitala kompetens, och nu utökas initiativet med nya tjänster och fler resurser som ska hjälpa arbetsgivare att hitta de kompetenser som de söker.

Sedan juni 2020 har Microsoft, Linkedin och Github stöttat över 220 000 svenskar och 30 miljoner människor världen över att engagera sig för att utveckla sina digitala kompetenser genom gratisutbildningar tillgängliga via opportunity.linkedin.com. Det populäraste utbildningsmaterialet rör utbildning inom projektledning, digital marknadsföring, kundtjänst och dataanalys. För att uppmuntra arbetsgivare att omvärdera sina rekryteringsprocesser hjälper Microsoft och LinkedIn under året 250 000 företag världen över att anställa kandidater utifrån sin kompetens under 2021.

– Covid-19 har förvärrat en redan ojämn spelplan – traditionella rekryteringsprocesser som sätter formella meriter främst gör att många kompetenta personer som nu är arbetslösa riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden. Arbetsgivare borde lägga större vikt vid faktisk kompetens och potential när de anställer, vilket också skulle kunna bidra till ökad mångfald. Det finns också ett stort värde i att arbetssökande förstår vikten av de kompetenser de har, och vilka de behöver utveckla för att öka möjligheterna att få jobb, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn.

– I Sverige har vi kommit en bra bit på väg i vår digitala utveckling. Trots det, så ser vi ett växande behov av ny digital kompetens i alla delar av och på alla nivåer i samhället. För att möta det fortsatta behovet kommer vi tillsammans med Linkedin utöka tillgången till kostnadsfria utbildningar för de tio mest efterfrågade jobben fram till slutet av 2021, säger Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige och ansvarig för bolagets satsningar inom kompetens.

Kompetenshöjande nyheter från Microsoft, Linkedin och Github

Under den tid som löpt sedan initiativet sjösattes har man fått många erfarenheter. Med dessa i bagaget utvidgas nu det globala kompetensinitiativet med flera nya tjänster och resurser. Dessa ska hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att ta sig till en plats där kompetens står i fokus. Några av nyheterna är:

  • Kostnadsfria kurser i digital kompetens för de mest efterfrågade jobben samt certifieringar till ett lågt pris. Microsoft kommer att förlänga perioden för gratis LinkedIn Learning och Microsoft Learn-kurser till årsskiftet. Det kommer även att erbjudas lågpriscertifieringar, skapade för tio av de mest efterfrågade jobben just nu.
  • Career Coach, en Microsoft Teams-app som drivs av Linkedin. Appen kommer att ge högskolestudenter personlig vägledning och hjälpa dem att få kontakt med alumner och potentiella arbetsgivare samt upptäcka färdigheter och jobb som överensstämmer med trender på arbetsmarknaden.
  • Nya personliga Linkedinfunktioner ska hjälpa människor att dela med sig mer om sig själva, sin karriär och sina mål på ett mer autentiskt och engagerande sätt. Detta inkluderar en videofunktion som gör det möjligt för arbetssökande att visa sina mjuka färdigheter för rekryterare.
  • Microsoft Career Connector kommer att placera 50 000 arbetssökande i tekniskt aktiverade jobb under de närmaste tre åren. Denna nya onlineplattform kommer att fokusera på elever som har fått färdigheter via Microsofts ideella parters.
  • Piloten för LinkedIn Skills Path, ett nytt sourcingprogram som hjälper anställda att bredda talangpooler genom att utvärdera talanger baserat på beprövade färdigheter, i stället för på traditionella kriterier som betyg och socioekonomiska förutsättningar. Det här systemet ger mer rättvisa förutsättningar för de arbetssökande och skapar nya vägar till arbetsmöjligheter. Deltagande företag inkluderar även Gap Inc och Taskrabbit.

Tillgång till digitala färdigheter är ett viktigt steg för att påskynda återhämtningen av den globala ekonomin till följd av coronapandemin, särskilt bland de som drabbats allra hårdast. Mer information om initiativets utveckling finns att läsa om på Linkedin eller news.microsoft.com/skills.

Skill Up Sweden skapar digital kompetens för hela Sverige

Microsoft Sverige driver sedan år 2020 initiativet Skill Up Sweden som går ut på att bredda och fördjupa den digitala kompetensen i Sverige inom näringslivet och den offentliga sektorn, även för roller som tidigare inte behövt teknisk kompetens. Lokalt har ambitionen varit att hjälpa 150 000 svenskar, en målsättning som slagits med råge.

– Att 220 000 svenskar registrerat sig för digital kompetensutveckling är en positiv signal för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt är det också ett tydligt tecken på det snabbt ökande behovet av digitala kompetenser på arbetsmarknaden, säger Helena Kappen.

Initiativet är kopplat till bolagets globala arbete med digital kompetens, men inkluderar även nya lokala utbildningssamarbeten. I fjol lanserade bolaget ett samarbete med Nexer (tidigare Sigma IT) för att höja unga talangers kompetens inom cybersäkerhet och AI. Microsoft Sverige tog även plats i Akademin för livslångt lärande som vänder sig till ledare i den offentliga sektorn med målet att dra full nytta av den digitala utvecklingen.

För mer information:
[email protected]

Relaterade inlägg