Microsoft och TRR stärker svenska tjänstemäns digitala kompetens

Många har förlorat sina jobb under den pågående pandemin. Antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos omställningsaktören TRR under 2020 ökade med 62 procent jämfört med 2019. Statistik från första kvartalet 2021 visar något färre uppsagda men även att betydligt fler tjänstemän kommer ut i ny sysselsättning. Dessutom fortsätter trenden mot att fler uppsagda tjänstemän väljer studier och då inom informations- och kommunikationsteknik. Därför startar TRR och Microsoft AB nu ett samarbete med syftet att stärka den digitala kompetensen bland tjänstemän.

Flera rapporter visar på akut digital kompetensbrist i Sverige. Enligt branschorganisationen IT & Telekomföretagen saknas så många som 70 000 IT-kunniga i Sverige fram till år 2024. TRR och Microsofts samarbete syftar till att höja den digitala kompetensen genom att erbjuda kurser från Microsofts läroplattformar till de tjänstemän TRR stöttar.

En av de största utmaningarna för svenskt näringsliv framöver är att hitta rätt kompetens. Rätt utbildning inom efterfrågade områden kommer alltid öka anställningsbarheten och stärka individens självförtroende samtidigt som det bidrar till företagens konkurrenskraft. Tillsammans med Microsoft vill vi medverka till att fler individer ska ha rätt kompetens och förmåga att möta behoven på dagens och morgondagens arbetsmarknad, säger Ulrika Wiklund, chef för verksamhets- och tjänsteutveckling på TRR.

– I en tid där ständigt lärande spelar allt större roll krävs utbildningar som snabbt aktiverar den arbetskraft som kan bygga framtidens digitala lösningar, oavsett bransch. Det är där Microsofts initiativ Skill Up Sweden och samarbetet med TRR blir viktiga byggstenar, säger Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige och ansvarig för bolagets satsningar inom kompetens.

Topp 5 utbildningar  vid omskolning år 2020
Allt fler väljer att omskola sig inom teknik

Statistik från TRR för år 2020 visar att en stor andel av de inskrivna tjänstemän som valt att studera bestämt sig för studier inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) eller teknik och teknisk industri. Teknisk och digital kompetens efterfrågas inom flera rekryterande branscher som exempelvis; offentlig sektor, IT, handel och försäljning, samt bygg- och fastighetsbranschen.

Det är otroligt positivt att allt fler tjänstemän väljer att bygga på sin kompetens eller vidareutbilda sig. Det bidrar till att Sverige får en mer hållbar och dynamisk arbetsmarknad med ökad rörlighet. Det vinner både företag och individer på, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

– En ny studie från Microsoft visar att 42 procent av de tillfrågade svenskarna överväger att byta jobb inom en snar framtid. Då blir det så klart extra relevant att bygga sin kompetens för att möta dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

 

Om TRR

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 270 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Om Microsoft

Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Teams, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Läs mer på www.microsoft.se

För mer information kontakta:

Markus Trautmann, pressansvarig på TRR, [email protected], 072-205 93 85

Microsoft Sverige, [email protected], 08-410 455 56

Relaterade inlägg