Med anledning av inslaget på SVT den 4:e augusti om Microsoft Teams

I inslaget hänvisas till en rapport från Kronofogdemyndigheten och Skatteverket som publicerades tidigare i våras. Sedan rapporten publicerades har ett flertal nya initiativ lanserats, både av EU och Microsoft, för att förstärka dataskyddet inom EU.

Alla organisationer ser olika ut och behöver göra individuella risk- och sårbarhetsbedömningar baserat på sin egen databehandling. Microsoft välkomnar de nya rekommendationerna från EU:s dataskyddsmyndighet och vi ser fram emot att följa både dem och de nya standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen tagit fram.

Läs mer om våra initiativ kring integritet och säkerhet här: https://www.microsoft.com/sv-se/trust-center/privacy

Relaterade inlägg