Vill bryta den manliga investeringstrenden: Dessa aktörer går ihop för att främja kvinnligt entreprenörskap

Logotyp Time to Raise

I dag öppnar ansökningarna till Time to Raise-programmet, ett fristående initiativ på åtta veckor som syftar till att mer kapital ska nå kvinnor inom startupsektorn i Norden. Tillsammans med SEB, WeWork, Sircular och Invest Stockholm engagerar sig Microsoft for Startups i Time to Raise. De antagna kandidaterna kommer att tilldelas erfarna mentorer inom startup-ekosystemet som ska stötta dem under investeringsprocessen. Entreprenörernas företagsprofiler kommer dessutom att presenteras för de främsta investerarna i Norden.

Enligt Di Digitals årliga kartläggning gick endast en procent av kapitalet som investerades i Sverige under 2020 till bolag grundade av kvinnor – en trend som har hållit i sig sedan Di Digital började sin kartläggning för sex år sedan. För att motverka trenden lanseras nu Time to Raise, ett fristående initiativ som stöttas av Microsoft for Startups, SEB, Sircular, WeWork och Invest Stockholm. Initiativet består av ett åtta veckor långt program som ska ge stöd åt kvinnliga entreprenörer på techbolag som befinner sig i startupfasen runtom i Norden.

– I dag går mindre än tre procent av investeringskapitalet globalt till kvinnliga grundare. Samtidigt visar statistik och undersökningar att inkluderande företag har dubbelt så stor chans att överstiga sina finansiella mål. Microsoft for Startups brinner för att såväl stötta som uppmuntra startup-företag i alla dess former, därför ser vi fram emot att engagera oss i Time to Raise-initiativet där vi kommer kunna ge stöd åt dessa inkluderande företag, säger Andrew Macadam, Global Field Lead för Microsoft for Startups.

Målsättningen med det åtta veckor långa programmet är att maximera kandidaternas chanser att samla in kapital. Tunga entreprenörsprofiler med erfarenhet inom kapitalanskaffningsprocessen kommer att agera mentorer åt de antagna kandidaterna. Dessa mentorer kommer att jobba tillsammans med kandidaterna och bland annat erbjuda konkreta tips och råd under investeringsprocessen. Slutligen kommer entreprenörerna att bli presenterade till investerare som strävar efter att diversifiera sina portfolion än mer.

– Både SEB som bank och Norden som region har mycket att vinna på att ge fler entreprenörer möjlighet att växa och nå sina drömmar. Att det är så få företag med kvinnliga grundare som får kapital är något som hämmar regionens utveckling. Därför är det självklart för oss att vara en del av detta och bidra med den stora kompetens vi har inom SEB och bland våra kunder, säger William Paus, chef för SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

För att söka till Time to Raise-initiativet behöver bolagen ha en eller flera kvinnliga grundare, vara baserade i Norden och vara verksamma inom IT- eller techbranschen. Dessutom ska bolagen fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling samt ha en färdiglanserad produkt och kunna uppvisa ett befintligt intresse hos potentiella kunder.

– Som stad arbetar vi aktivt för en mer jämställd techscen varför vi är stolta över att vara en del av Time to Raise-initiativet. Vi ser att fördelningen av riskkapitalet i Sverige mellan könen är fortsatt skev. Som en del av den ambitionen vill vi aktivt arbeta med frågan om kapitalanskaffning till kvinnligt grundade bolag. En del av arbetet handlar om att ha tätare dialog med näringslivet för att gemensamt lösa problemen genom offentlig-privat samverkan, där vi utöver Time to Raise även jobbar med bland annat initiativet A woman’s place, säger Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd.

– WeWork grundades med ambitionen att stötta alla entreprenörer och företagare genom att erbjuda dem utrymmet, resurserna och expertisen som möjliggör för deras vidareutveckling. Vi är därför mycket glada över att få erbjuda fler kvinnliga entreprenörer möjligheten att utveckla sina idéer genom Time to Raise-initiativet och ser fram emot att se hur deras innovationer kommer att forma framtidens techscen, säger Thijs Sprangers, Head of WeWork Labs Northern Europe.

– Entreprenörer kommer att spela en central roll i att lösa utmaningarna som världen står inför. Vi vill förstärka den positiva kraften som kommer ifrån startup-scenen genom att göra den mer inkluderande. Time to Raise är ett konkret och spännande initiativ som bidrar till en viktig fråga, därmed vill vi bidra med vårt kontaktnät och erfarenhet av kapitalanskaffning, säger Daniel Isaacs, VD och grundare till Sircular.

Ansökningsprocessen öppnar i dag den 17 september och håller på fram till den 10 oktober.

För att läsa mer om Time to Raise, klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:
Microsoft for Startups, [email protected]
Peggy Poon, initiativtagare & grundare av Time to Raise, [email protected]

Relaterade inlägg