Så hjälper Microsoft företag och organisationer som arbetar mot nettonollutsläpp

Efterfrågan på data och digitala tjänster förväntas fortsätta öka de kommande åren och den globala internettrafiken beräknas vara fördubblad år 2022[i]. Det leder i sin tur till en ökad efterfrågan på datacenterlagring som kräver ström, mark och vatten för att fungera. Microsoft har samlat insikter och lärdomar som man nu delar kring företagets arbete med klimatsmarta datacenter. Samtidigt lanserar Microsoft också tjänsten Cloud for Sustainability som gör det möjligt för företag att mäta och ta ansvar för sina koldioxidutsläpp.

I fjol presenterade Microsoft nya klimatmål att senast 2030 vara koldioxidnegativt och senast 2050 ha tagit bort mer koldioxid från miljön än företaget släppt ut sedan grundandet 1975. Microsoft vill även hjälpa fler företag och organisationer att sätta hållbarhetsmål och vidta mätbara åtgärder för att uppnå sina mål om nettonollutsläpp. Idag släpps Cloud for Sustainability i en förhandsversion, en tjänst utformad för att stödja företag att mäta, skapa sig en förståelse för samt ta ansvar för sina koldioxidutsläpp. Läs mer om Cloud for Sustainability här.

– Världen behöver globala standarder och en gemensam grund för att säkerställa att koldioxidutsläppen mäts på ett korrekt, konsekvent och tillförlitligt sätt. Cloud for Sustainability kan hjälpa fler företag att på sikt nå sina hållbarhetsmål och samla värdefulla insikter som hjälper dem ta ansvar. Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter för en hållbar utveckling, säger Therése Treutiger, ansvarig för partner och innovation på Microsoft Sverige.

Viktiga framsteg för Microsofts klimatsmarta datacenter

De som gjorts i forskning och utveckling kopplat till våra datacenter hjälper oss att ta itu med viktiga utmaningar för att minska koldioxidutsläppen i hela vår verksamhet. Bland annat genom att avsevärt minska vattenanvändning för kylning, ge serverdelar nytt liv och bevara ekosystemen där våra datacenter finns. Vårt uppdrag är inte bara att förbättra vår datacenterverksamhet, utan också att dela våra insikter med den bredare moln- och byggindustrin.

I dag presenterar vi flera viktiga framsteg kopplat till våra klimatsmarta datacenter:

  • 95 procent minskad vattenanvändning i våra datacenter senast 2024: Ett av Microsofts klimatåtaganden är att vara vattenpositivt år 2030. Nu presenterar vi en ny metod för temperaturhanteringen av våra datacenter. Metoden förväntas att vara fullt implementerad år 2024 och kommer att minska mängden vatten som används i våra datacenter globalt med 95 procent, det vill säga uppskattningsvis 5,7 miljarder liter årligen.
  • 24/7 Matching med svenska Vattenfall: Vår svenska datacenterregion som lanseras senare i år kommer att använda tjänsten 24/7 Matching. 24/7 Matching gör det möjligt att spåra förnybar el timme för timme. Lösningen är framtagen tillsammans med Vattenfall och finns tillgänglig för Vattenfalls kunder.
  • Sverige del av nytt energiköpsavtal: I juli utökade vi vårt löfte om att ha 100 procent förnybar energiförsörjning senast 2025. De senaste 12 månaderna har Microsoft tecknat nya energiköpsavtal för cirka 5,8 gigawatt förnybar energi i 10 länder, däribland Sverige. Upphandlingen innebär att våra operativa och kontrakterade projekt för förnybar energi uppgår till 7,8 gigawatt globalt.
  • Stora framgångar för vår metod för vätskekylning: I år nådde vår metod för vätskekylning nya framsteg, vilket gör Microsoft till den första molnleverantören som kör två-fas-vätskesänkningskylning i en produktionsmiljö. Vätskekylningen banar väg för mer tätt packade servrar i mindre utrymmen, vilket innebär ökad kapacitet per kvadratmeter i ett datacenter – eller möjligheten att skapa mindre datacenter på mer strategiska platser i framtiden. Läs mer om vår senaste forskning inom vätskekylning här.
  • Material med lägre koldioxidutsläpp vid nya datacenterbyggen: Som svar på våra kunders efterfrågan uppskattar vi att vi kommer att bygga mellan 50 och 100 nya datacenter per år. Genom att välja material med lägre koldioxidutsläpp kan vi minska koldioxidutsläppen vid varje nybyggnation. Vi använder ett verktyg som kallas the Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3) för alla nya datacenter i syfte att identifiera byggmaterial som minskar förkroppsligat kol. Genom EC3 har vi hittat möjligheter att minska betong- och stålförsedd kol med 30-60 procent. Vi samarbetar även med Microsoft Research som nyligen introducerade Project Zerix vars syfte är att uppnå nettonollutsläpp av kol och nettonollutsläpp i våra datacenter.
  • LEED-certifikation: Vi har åtagit oss att LEED Gold-certifiera (Leadership in Energy & Environmental) alla våra datacenter, vilket visar att våra byggnader är energi- och resurseffektiva. Vår datacenterregion i Arizona är nu LEED Gold-certifierad.

Läs mer och ta del av samtliga uppdateringar här. För mer information om våra datacenter besök microsoft.com/sustainability eller upplev våra datacenter virtuellt här.

För mer information, vänligen kontakta [email protected].

[i] Data Centres and Data Transmission Networks – Analysis – IEA

Relaterade inlägg